อาชีพที่เหมาะจะพึ่งพาบารมี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมคาถาบูชา

อาชีพที่เหมาะจะพึ่งพาบารมี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมคาถาบูชา

Publish 2019-07-11 13:55:35


พลังศรัทธาของชาวลพบุรีที่ให้ความเคารพบูชาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ปราสาททององค์สุดท้ายจึงร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นเป็นรูปปั้นท่าประทับยืนผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบก้าวพระบาทซ้ายออกมาข้างหน้าเล็กน้อย

 

 

ที่ฐานจารึกข้อความว่า "สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่ง ทรงพระราชสมภพ ณ กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๑๗๕ สวรรคต ณ เมืองลพบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๑ พระองค์ทรงมีพระบรมราชกฤษดาภินิหารเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชตั้งอยู่กลางวงเวียนเทพสตรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "วงเวียนพระนารายณ์มหาราช"  นักท่องเที่ยวที่มาเยือนลพบุรีควรไปเยือนสักครั้งในชีวิต 

 

 

คาถาบูชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

 ตั้งนะโม ๓ จบ  (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  ๓ จบ )

อัคคี พะหู  บุปผัง  สักการะ  วันทานัง

นารายณ์มหาราชาโย นามะ พามานาอุกะสะนะทุ

อิติมุลิ มหาปญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม

 

 

 

คำอธิฐาน

สาธุขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าแต่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ข้าพุทธเจ้าตลอดจนสาธุชนปวงชนชาวไทย ขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลที่สร้างตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอถวายบุญกุศลนั้นเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนมุขมาตย์ราชมนตรีบรรพชนแต่กาลนั้นด้วยทุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ สาธุ สาธุปวง

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระพรอันเป็นมงคลจงปกป้องคุ้มครองผองชาวไทยให้เกิดรักสามัคคีเกิดความสุขสวัสดีด้วยในยุคสมัยองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอัจฉริยะภาพเรื่องการทูต ขอปวงข้าพเจ้าทั้งหลายจะทำการค้าอันใดในประเทศนี้ ในรัตนโกสินทร์สมัย ด้วยความตั้งใจและจงสำเร็จสมประสงค์แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาดั่งจำนง มุ่งตรงที่จะให้เกิดความสำเร็จทุกประการ ให้มีปัญญาล้ำเลิศ ประเสริฐเหมือนศรีปราชญ์ ซึ่งเป็นนักปราชญ์ในสมัยแห่งพระองค์ท่าน และมีความเมตตามหานิยมความเป็นสิริมงคลจงเกิดขึ้นแก่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลาย ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้ขอกราบสักการะวันทาในวันนี้ ขอพระบารมีจงปกป้องคุ้มครองดลบันดาลให้ประธานพร ให้สมประสงค์ ให้มีปัญญาประเสริฐเป็นเลิศกว่าคนทั้งหลาย ทำกิจการงานใดจงสำเร็จสมประสงค์ แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมามีสุขภาพกายสุขภาพจิตสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเป็นที่รักแก่เทพยาทั้งหลาย ประกอบกิจอันใดในประเทศนี้ด้วยวิริยะ ฉันทะ จิตตะ วิมังสา มิงอมืองอเท้าแล้วไซร้ขอพระบารมีของพระองค์จงคุ้มครองให้พ้นโพยภัยและสำเร็จสมดั่งตั้งใจด้วยกุศลกรรมนั้นทุกประการเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ สาธุ

 

 สำหรับอาชีพที่ควรบูชาองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช นั่นก็คือ อาชีพค้าขาย เกี่ยวกับงานต่างประเทศ เช่น นักการฑูต หรือ ไม่เว้นแต่งานที่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ อาชีพข้าราชการ ครู ทหาร ตำรวจ และรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจ การสื่อสาร การธนาคาร การแพทย์ นอกจากนี้ก็เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา และรวมไปถึงศิลปิน นักแสดง เป็นต้น

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://thai.tourismthailand.org

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;