ในหลวงร.9 ทรงถาม กรมสมเด็จพระเทพฯ คำภาษาอังกฤษ ที่แปลว่าแกล้งดิน (คลิป)

Publish 2019-06-24 16:26:50


โครงการแกล้งดิน เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยมีการขังน้ำไว้ในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัด จนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้ำออกและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้

 

 
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพื้นที่ เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2544 โดยทรงสอนเด็ก ๆ นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเกี่ยวกับเรื่องโครงการแกล้งดิน ซึ่งเป็นวิชาความรู้ที่ไม่มีอยู่ในตำราเรียน 
 

 

(ในหลวงทรงสอนเด็ก ๆ นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเกี่ยวกับเรื่องโครงการแกล้งดิน ซึ่งเป็นวิชาความรู้ที่ไม่มีอยู่ในตำราเรียน)

 

 

ขณะนั้น ในหลวง รัชกาลที่ 9  ทรงมีพระอารมณ์ขัน ทรงถามขึ้นมาว่า แกล้งดิน ภาษาอังกฤษว่าอะไร โดยในตอนแรกทรงหันไปถามคณะอาจารย์ด้านหลัง ซึ่งได้ตอบมาว่า aggravation แต่คำตอบนั้นยังไม่เป็นที่ถูกพระทัย ทรงบอกว่ามันเป็นการแกล้งแบบ bully แต่ทรงให้หาคำใหม่

 

 

จากนั้นได้ทรงหันไปถาม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงติดตามออกเสด็จในครั้งนี้ด้วย โดยทรงตอบพระองค์ไปว่า oppress ซึ่งความหมายไม่ตรงตามพระประสงค์ จากนั้น พระองค์จึงทรงรับสั่งให้เด็กๆ นักเรียนไปแปลความหมายของคำว่า แกล้งดิน ว่าในภาษาอังกฤษ คือคำว่าอะไร

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมีพระราชอารมณ์ขันต่อพสกนิกรเสมอมา นอกจากพระองค์จะยังทรวเป็ฯพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นครู ทรงสอนหนังสือให้แก่เด็กๆอีกด้วย

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;