ฤกษ์งามยามดี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา