กีฬาพาสู่ความสำเร็จ  บช.น.เดินหน้าหาทุนหนุนเยาวชนไทยสู่ความสำเร็จด้วยกีฬาโบว์ลิ่ง

กีฬาพาสู่ความสำเร็จ บช.น.เดินหน้าหาทุนหนุนเยาวชนไทยสู่ความสำเร็จด้วยกีฬาโบว์ลิ่ง

Publish 2019-08-31 10:25:31

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จัดโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยนายกฯ ปี 62 เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมเยาวชน - ลดปัญหาสังคม ด้วยกีฬา 
     พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เป็นประธานแถลงข่าวโบว์ลิ่งการกุศลโครงการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   ร่วมด้วย พลตำรวจตรีชยุต รัตนอุบล ประธานฝ่ายรับสมัครการแข่งขัน,  ดร.อรพรรณ สินประสงค์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์ และประธานจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ปี 2562, ดร.สุปรีชา หิรัญบูรณะ ประธานฝ่ายกิจกรรม เข้าร่วมงาน ที่ห้องประชุม กองบัญชาการตำรวจนครบาล
     พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เปิดเผยว่า กองบัญชาการตำรวจนครบาล จะจัดการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศลโครงการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ บลูโอ ริทึ่ม แอนด์ โบว์ล (Blu-O Rhythm & Bowl) เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

 


                   “สำหรับโครงการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดฝึกอบรมเยาวชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็นระยะเวลากว่า 43 ปี และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและการก่อความไม่สงบสุข ตลอดจนการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งเกิดจากเด็กและเยาวชนกระทำผิด โดยมีศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหน่วยรองรับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยข้าราชการตำรวจและภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินการด้วยดีตลอดมา โดยในปี พ.ศ. 2555 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม จากสำนักนายกรัฐมนตรี”   
     โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ จัดการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 8 - 14 ปี ซึ่งอาศัยตามชุมชนต่างๆ  ปีละ 9 รุ่นๆ ละ 300 - 400 คน ปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 384 รุ่น จำนวน 133,573 คน เราเน้นเป้าหมายไปยังกลุ่มเยาวชนในชุมชนเด็กที่ด้อยโอกาส และเสริมด้วยการนำบุตรหลานของข้าราชการตำรวจมาร่วมรับการฝึกอบรม เพื่อจะได้มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาของสังคมและช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและการก่อความไม่สงบสุข ตลอดจนการแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่เกิดจากเด็กและเยาวชนกระทำผิด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน
           


     “นอกจากนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาลยังมุ่งมั่นและสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนในทุกด้าน รวมถึงการสงเคราะห์เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การให้สวัสดิการแก่วิทยากรและผู้ปฏิบัติงานเยาวชนสัมพันธ์  ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ด้วย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหารายได้เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผลดังเจตนารมณ์ของโครงการเยาวชนสัมพันธ์ จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนโดยร่วมมือกันจัดงานเพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เสมอมา”
       ดร.อรพรรณ สินประสงค์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์ และประธานจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ปี 2562 กล่าวว่า การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโครงการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนและนำรายได้มาดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ และเพื่อส่งเสริมมิตรภาพ ความสามัคคีระหว่างทีมงานภาคเอกชนและภาครัฐในการสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน
      ท่านที่สนใจร่วมส่งเสริมกิจกรรมหรือสมทบทุนสนับสนุนการจัดโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล โทร. 0-2280-5178 หรือดูข้อมูลที่ เว็บไซต์ www.yaowachonsamphan.com    


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน