กระทรวงแรงงาน เผยตัวเลขสถิติคนไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ หลังโควิด-19

กระทรวงแรงงาน เผยตัวเลขสถิติคนไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ หลังโควิด-19

Publish 2020-08-16 15:34:19


 16ส.ค.63 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยสถิติผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ผ่านด่านตรวจคนหางานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของกรมการจัดหางานมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมีนาคมที่เป็นระยะเริ่มต้นของการแพร่ระบาดที่มีคนหางานเดินทางฯ  3,737 คน จากนั้นในเดือนเมษายนมีจำนวนลดลงมาอยู่ที่ 557 คน, พฤษภาคม 243 คน, มิถุนายนเพิ่มขึ้นเป็น 585 คน และเดือนกรกฎาคม 2,394 คน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้มากกว่า 4 เท่าตัว เพราะประเทศต่างๆ เริ่มกลับมาฟื้นฟูประเทศ เพื่อให้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจกลับมาสู่สภาพปกติ และกำลังแรงงานถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของภาคธุรกิจ ซึ่งแรงงานไทยเป็นประเทศลำดับแรกๆ ที่ตลาดแรงงานในต่างประเทศต้องการ เนื่องจากมีวินัยในการทำงานและมีทักษะฝีมือดี ประกอบกับประเทศไทยมีการบริหารจัดการโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับ

 
 ทำให้โอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานประเภทฝีมือ และกึ่งฝีมือ จึงจะใช้โอกาสนี้ส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้นเพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ลดปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และนำเงินกลับเข้าประเทศไทย ซึ่งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทย สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้เป็นจำนวนมาก เฉพาะในปีนี้สร้างรายได้เข้าประเทศแล้วมากกว่า 73,434 ล้านบาท

         

 

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า  การไปทำงานต่างประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีทั้งหมด 5 วิธี  คือ

1.การเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

2.การเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง

3.การเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง

4.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ

5.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ

 

    โดยแผนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างเดือน มิถุนายน-กันยายน 2563 ตั้งเป้าไว้ที่ 52,253 คน ส่วนแรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ในต่างประเทศนั้นมีจำนวน 121,922 คน โดยย้ำว่ารัฐบาลคำนึงถึงความปลอดภัยของแรงงาน และถือประโยชน์ของแรงงานไทยเป็นอันดับสูงสุดในการพิจารณาจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ จากมาตรการควบคุมป้องกัน และการสร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานไทย
 

ขอบคุณ
js100ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน