รัฐปล่อยกู้ฉุกเฉินสูงสุด 50,000 บาท แด่ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด

รัฐปล่อยกู้ฉุกเฉินสูงสุด 50,000 บาท แด่ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด

Publish 2020-03-25 09:40:09


จากกรณีการออกมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทางกระทรวงการคลังได้เล็งเห็นว่าควรมีการช่วยเหลือแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เมษายน – มิถุนายน 63

ทั้งนี้ทางกระทรวงการคลัง ยังเปิดให้ประชาชนที่ตกงานเพราะโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินจำนวนเงิน 10,000-50,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน 
- กู้เงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย
- ดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน
- ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน
- ไม่ต้องส่งเงินต้น และดอกเบี้ย 6 เดือน
- ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือสินทรัพย์ค้ำประกัน
- ขอรับสินเชื่อได้ตั้งแต่เม.ย. - 30 ธ.ค.63
- ขอกู้เงินได้ที่ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.โครงการสินเชื่อพิเศษ
- กู้เงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
- ต้องมีหลักประกัน หรือสินทรัพย์ค้ำประกัน
- ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี
- ขอกู้เงินได้ที่ธนาคารออมสิน
- ขอรับสินเชื่อได้ตั้งแต่เม.ย. - 30 ธ.ค.63

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไปรยา เปลี่ยนสมัย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;