มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ออกประกาศ หลังพบ นศ.เสี่ยงติดโรคโควิด-19

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ออกประกาศ หลังพบ นศ.เสี่ยงติดโรคโควิด-19

Publish 2020-03-15 11:34:35


มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยระบุว่า มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าตรวจอาการที่โรงพยาบาล และอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสกับเชื้อ COVID-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลยืนยัน
 ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงปิดทำการเป็นเวลา 6 วัน ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคมนี้ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารมหาวิทยาลัย พร้อมกับประสานผู้ติดต่อใกล้ชิดกับนักศึกษารายนี้ กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน และจะจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมเป็นต้นไป ส่วนบุคลากรให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from home)

 นอกจากนี้ยังอธิบายไทม์ไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19 โดยทางมหาวิทยาลัยได้สรุปจากการสัมภาษณ์นักศึกษาว่า
วันที่ 7 มีนาคม 63 หลังการสอบ นักศึกษามีการใกล้ชิดกับบุคคลภายนอก ผู้เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อนอกมหาวิทยาลัย
วันที่ 8 มีนาคม 63 นักศึกษาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย
วันที่ 9 มีนาคม 63 เวลา 15.00-17.30 น. นักศึกษาเข้าเรียนวิชา OCM 101 อาคาร 9 ห้อง 903 หลังเลิกเรียนเดินทางกลับบ้าน
วันที่ 10 มีนาคม 63 นักศึกษาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย
วันที่ 11 มีนาคม 63 เวลาประมาณ 14.00 น. นักศึกษาเข้ามามหาวิทยาลัย และรู้สึกไม่สบายจึงเดินทางกลับบ้านทันที โดยไม่ได้เข้า

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน