เจ้าจำปีเผชิญวิกฤตหนัก โควิด-19 DD บินไทยออกมาตรการด่วน ลดค่าใช้จ่าย พนง.ลาหยุดไม่รับเงินเดือน

เจ้าจำปีเผชิญวิกฤตหนัก โควิด-19 DD บินไทยออกมาตรการด่วน ลดค่าใช้จ่าย พนง.ลาหยุดไม่รับเงินเดือน

Publish 2020-03-13 16:45:07


สืบเนื่องจากที่ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  แถลงว่า ผลประกอบการในปี 2562 ที่ผ่านมา  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ลดลง 2.7% ส่วนปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ลดลง 0.9% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor)  เฉลี่ย 79.1% สูงกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 77.6%  และจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 24.51 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.8%อำลาอาลัย DD สุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 184,046 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 15,454 ล้านบาท หรือ 7.7% อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลประกอบการยังเป็นลบ แต่ในปี 2562 นี้บริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 196,470 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 12,088 ล้านบาท หรือลดลง 5.8% ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีขาดทุนสุทธิ 12,017 ล้านบาท   คิดเป็น ตัวเลขขาดทุนสูงกว่าปีก่อน 448 ล้านบาท หรือราว 3.9%   ซึ่งเป็นผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12,042 ล้านบาท ส่วนผลกระทบหลักๆ  เกิดจากปัจจัยลบเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาที่ยังคงรุนแรง

 

อ่านข่าว - การบินไทยอาการป่วยยังไม่ฟื้น ปี 62 ขาดทุนกว่า 1.2 หมื่นล้าน งัดแผนสู้วิกฤตอุตลุด


ต่อมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง และคณะกรรมการ (บอร์ด) ได้รายงาน เรื่องนี้กับตนอย่างไม่เป็นทางการใน 12 มี.ค. 2563 แต่ตนยังไม่ทราบเหตุผล เพราะยังไม่เห็นหนังสืออย่างเป็นทางการ โดยวันที่ 12 มี.ค. บอร์ดได้นำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมด้วย และไม่มีการยับยั้งใดๆ ซึ่งหนังสือลาออกดังกล่าวจะมีผลภายใน 1 เดือน หรือวันที่ 11 เมษายน 2563 ในระหว่างนี้ การบินไทยก็ต้องแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง DD โดยประเด็นที่ต้องเร่งทำงาน คือ เรื่องแผนฟื้นฟูองค์กร มาตรการช่วยเหลือในสถานการณ์ไวรัสโควิด-9 แพร่ระบาด ขณะเดียวกันก็ขอให้การบินไทยชะลอการสั่งซื้อเครื่องบิน เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินซบเซา และต้องพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทด้วย

 

กระทั่ง การบินไทยได้ร่อนหนังสือด่วนว่า "เรื่อง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนขอลาออกจากตำแหน่ง
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดการให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษ ที่ 4/25603 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้รับทราบว่านายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วให้มีมติให้ลาออกได้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นต้นไป"

 ล่าสุด ทางบริษัทการบินไทยมีนโยบายให้พนักงานลาหยุดได้แต่ไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งในใบชี้แจงระบุว่า "รื่อง กรถาหยุดโดยไม่รับงินเดือนด้วยความสมัครใจ (Code 8501) เป็นที่ทราบกันดีว่า ตั้งแต่ต้นปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพร่กระจายไปทั่วโลก รัฐบาลหลายประเทศได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด

 


ซึ่งรวมถึงการห้ามขนส่งผู้โดยสารจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด ห้ามเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาด ทำให้ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการของบริษัทๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลการดำเนินการของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ตกอยู่ในสภาวะวิกฤติ

 


ตั้งแต่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น อาทิเช่น ยกเลิกเที่ยวบินเป็นจำนวนมาก ปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ลดการ ทำงานล่วงวลา แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงทวีความรุนแรง และไม่สามารถคาดการณ์ไค้ว่าการแพร่ระบาดจะสิ้นสุดลงเมื่อใด บริษัทฯ จึงมีความจำป็นที่จะต้องลดค่าใช้จ่ายทุกประเภท ให้ได้ในภาพรวมอย่างน้อยร้อยละ 30 ดังนั้น เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของ บริษัทฯ ในภาวะวิกฤติ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบาย ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 9 มีนาคม 2563 จึงได้จัด "โครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนด้วยความสมัครใจ (Code 8501)" โดยขอความร่วมมือจากพนักงาน เข้าร่วมโครงการๆ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ซึ่งมีผลถึง 30 มิถุนายน 2563 "

 

 

 

 

 

 

ก่อนหน้านั้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นัดพิเศษบ่ายวันที่ 12 มี.ค. ที่มี พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการการบินไทยเป็นประธาน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการแก้ปัญหาและมาตรการรองรับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของการบินไทย รวมทั้งวาระการยื่นลาออกของนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติการลาออกของนายสุเมธ พร้อมทั้งแต่งตั้งให้นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการการบินไทย รักษาการดีดีแทนนายนายสุเมธ ขณะที่การลาออกของนายสุเมธ จะมีผลพ้นตำแหน่งดีดีการบินไทยภายใน 1 เดือนนับจากนี้

 

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 18 มี.ค.นี้ บอร์ดการบินไทยจะมีการประชุมอีกครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมประจำเดือน ซึ่งในการประชุมที่อาจจะมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการคนใหม่แทนนายสุเมธ เนื่องจากนายสุเมธจะพ้นตำแหน่งภายใน 1 เดือน หากไม่ตั้งกรรมการขึ้นมาทดแทน อาจจะทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ส่วนผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการคนใหม่ น่าจะเป็นอดีตผู้บริหารการบินไทย และอดีตผู้บริหารบริษัทลูกของการบินไทย

 

 

นอกจากนี้ ยังมีวาระที่ฝ่ายบริหารการบินไทยจะนำเสนอที่ประชุม คือการพิจารณาปรับลดเงินเดือนพนักงานระดับล่างด้วยความสมัครใจลงประมาณ 30% โดยจะให้พนักงานหยุดทำงาน 1 ใน 3 ของวันทำงาน หรือภายใน 1 เดือนพนักงานสามารถหยุดงานแบบไม่รับเงินเดือนได้ 8-10 วัน อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวมีข้อโต้แย้งว่าการลดเงินเดือนฝ่ายบริหารแค่ 15-25% น้อยกว่าฝ่ายพนักงาน และหากพนักงานสมัครใจหยุดไปเท่ากับรายได้หายไป 30% จึงควรมีวิธีการจัดอย่างที่เหมาะสม หากจะมีการปรับลดเงินเดือน

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;