ประกันสังคม เผย จ่ายแค่ 432 บาท ก็สามารถเป็นผู้ประกันตนในระบบได้

ประกันสังคม เผย จ่ายแค่ 432 บาท ก็สามารถเป็นผู้ประกันตนในระบบได้

Publish 2019-06-29 13:04:36


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองลูกจ้าง แม้จะออกจากงานไปแล้ว ซึ่งลูกจ้างกลุ่มนี้เรียกว่า ผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา 39” โดยผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จะต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน จึงจะสมัครมาตรา 39 ได้ สำหรับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถทำได้โดยสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาที่สะดวก ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวมาสมัคร
หากได้รับการอนุมัติการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์ และความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมใน 6 กรณี ดังนี้

สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย

ทุพพลภาพ

คลอดบุตร

สงเคราะห์บุตร

ชราภาพ (บำเหน็จหรือบำนาญชราภาพ)

กรณีเสียชีวิต

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องชำระเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเป็นผู้ประกันตน โดยจ่ายเงินสมทบได้หลายช่องทางด้วยกัน คือ จ่ายด้วยเงินสด ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ยังสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์หน่วยบริการ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ที่ทำการไปรษณีย์ เซ็นเพย์ บิ๊กซี รวมถึงเทสโก้ โลตัส อีกทั้งยังสามารถจ่ายเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เพื่อป้องกันการสิ้นสภาพของผู้ประกันตนมาตรา 39 จึงขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ตระหนักในสิทธิของตนเอง โดยให้ความสำคัญในการนำส่งและตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบกับสำนักงานประกันสังคมอย่างเสมอทั้งนี้ ควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือตรวจสอบสิทธิตามมาตรา 39 เพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาที่สะดวก

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ประกันสังคมจ่ายทุกเดือน ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีได้

ขั้นตอน เช็คยอดเงินสะสม ประกันสังคม

ลาออก เลิกจ้าง ตกงาน ยื่นขอรับเงินประกันสังคม สูงสุด 7,500 ต่อเดือน

ประกันสังคมเตรียมจ่ายเงินเพิ่ม เป็นเดือนละ 1,000 บาท

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;