ประกาศราชกิจจาฯยกเลิกล้มละลายนามสกุลดัง

ประกาศราชกิจจาฯยกเลิกล้มละลายนามสกุลดัง

Publish 2019-06-25 19:19:59


ในเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๔๗/๒๕๔๓ กองบังคับคดีล้มละลาย ๒ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงศิริชัย ที่ ๑ นายสุรชัย แซ่ลี้ หรือแสงกนกกุล ที่ ๒ นางบุญยงค์ ใจจำนงค์ หรือใจจำนง ที่ ๓ จำเลย เป็นบุคคลล้มละลาย นั้น

 จำเลยที่ ๑ มีอาชีพค้าขาย ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ ๑๙๗/๕ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงศิริชัย จาเลยที่ ๑ ตามมาตรา ๑๓๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้ว
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เยาวลักษณ์ เจนกิจรุ่งเรือง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

เเผงพระพุทธรูปไม้ โบรานวัตถุขึ้นทะเบียนราชกิจจานุเบกษา หายจากพิพิธภัณฑ์วัดดัง ลำปาง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์