เผย 3 อาชีพที่ตลาดต้องการ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ วิศวกร กลุ่มดิจิทัล

เผย 3 อาชีพที่ตลาดต้องการ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ วิศวกร กลุ่มดิจิทัล

Publish 2019-02-21 13:44:40


จากกรณีที่ นายวรรณชัย ไพบูลย์บารมี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้ออกมาเปิดเผยว่า "ภาพรวมตลาดแรงงานในประเทศไทยในปีนี้อาจอยู่ในภาวะชะลอตัวและคาดว่าอัตราว่างงานเพิ่มขึ้น 1.1-1.2% หรือราวกว่า 4 แสนคน จากจำนวนผู้ใช้แรงงานที่มีอยู่ราว 38 ล้านคน โดยมองว่าการว่างงานยังต่ำกว่าอเมริกาที่อยู่ราว 10%"

 
"เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ความผันผวนของค่าเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อภาคการส่งออกและบริการโดยตรง อีกทั้งในหลายอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น คาดว่าจะใช้เวลาอีก 2-3 ปี ซึ่งช่วงดังกล่าวอัตราการว่างงานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการปรับตัวของแต่ละธุรกิจแต่คาดว่าตลาดแรงงานจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก"

 

สำหรับกลุ่มสายงานที่มีความต้องการของตลาดหลังจากการเพิ่มทักษะจะมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร ฯลฯ กลุ่มดิจิทัล เช่น โปรแกรมเมอร์ ไอที และกลุ่มอาชีพอิสระที่หารายได้เสริมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ แต่ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภาครัฐควรจะส่งเสริมการพัฒนาคนซึ่งแรงงานไทยยังมีจุดด้อยในเรื่องของภาษา รวมทั้งด้านทักษะแรงงานและด้านการศึกษาเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกกรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพ 


ทางด้าน น.ส. สุธิดา กาญจนกันติกุลฃ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์ กรุ๊ป กล่าวว่าแม้ภาพรวมของตลาดแรงงานในปีที่ผ่านมาจะมีการชะลอตัวเป็นอย่างมาก แต่มีอัตราว่างงานลดลง 0.04 % หรือราว 1.1 หมื่นล้านคน เมื่อเทียบกับระหว่างปี 2560 กับ ปี 2561 จากจำนวนแรงงาน ทั้งหมด 38 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบประมาณ 20 ล้านคน โดยมีปัจจัยบอกจากการที่ไทยได้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งทำให้ไม่ว่าจะเป็นถาครัฐ ภาคธุรกิจ ตลาดแรงงานหรือภาคการศึกษาก็จะมีการตื่นตัวและตั้งรับวางแผน รวมถึงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรต่อไป 
 ขณะเดียวกับกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ในปีที่ผ่านมา คือธุรกิจการบริการได้แก่ ขนส่งและโลจิตติกส์ ค้าปลีกค้าส่ง บริการเฉพาะกิจ และที่ปรึกษาด้านต่างๆ รองลงมาคือ ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์ วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อันดับ 3 คือ ธุรกิจด้านเทคโนโลยี ได้แก่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชิ้นส่วนอิเล็กหรอนิกส์ 
 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง  
-ม.หอการค้าเผย 10 อาชีพ ดาวเด่น- ดาวร่วงในปี 62
-อาชีพเสี่ยงตกงาน ปี 2562 ทีวี - สำนักพิมพ์ อันตราย ร้านขายของแบบดั้งเดิม ติดโผ!
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุรัสยา มีมะแม
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;