พล.อ.ประยุทธ์ มอบคำขวัญ วันครู 2562

"พล.อ.ประยุทธ์" มอบคำขวัญ วันครู 2562

Publish 2018-12-24 14:15:22


วันที่ 16 มกราคมของทุกปี ถือเป็น วันครูแห่งชาติ โดยในปี 2562 นี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันครู ไว้ว่า  "ครูดี ศิษย์ดีมีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี"
 

 

 

 
คำขวัญวันเด็กปี2562

 

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

สำหรับประวัติวันครูของประเทศไทย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูแห่งประเทศไทย โดยตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา

 

พานไหว้ครู

 

โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

 
การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ ในส่วนกลางใช้สถานที่ราชการเป็นที่จัดงานวันครูนี้ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญคือ หนังสือประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุ
 

 

 

ดอกไม้ไหว้ครู

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-"บิ๊กตู่" มอบคำขวัญ "วันครู" ครั้งที่ 63

-ชวนยิ้มรับวันครู นักเรียนแชทลาครู บอกเหตุผลไปไม่ได้ ครูหนุ่มรีบบึ่งจยย. คู่ใจไปรับกว่า10 กิโล เพราะอยากเป็นมากกว่าครู
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

มนันยา ไตรแก้ว