มอบขวัญถุงปีใหม่ ผู้ถือบัตรคนจน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยส่งท้ายปี

มอบขวัญถุงปีใหม่ ผู้ถือบัตรคนจน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยส่งท้ายปี

Publish 2018-11-30 17:10:53ข่าวดี รับสิ้นปีกันเลยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน หลังจากที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบก้อนโต 38,000 ล้านบาท ออกมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม เพื่อลดภาระค่าครองชีพช่วงปลายปีและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผ่าน 4 มาตรการ ว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้น กระปุกดอทคอม สรุปรายละเอียดมาให้แล้ว   
 

มอบขวัญถุงปีใหม่

 

ซึ่งปีใหม่นี้ได้มอบขวัญถุงปีใหม่ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ ธ.ค.61-ก.ย.62 ใช้งบประมาณ 38,730 ล้านบาท จากกองทุนเพื่อเศรษฐกิจรานรากและสังคม โดยจะเพิ่มเติมดังนี้ ค่าน้ำ ครัวเรือนละ 100 บาท/เดือน  ค่าไฟฟ้าครัวเรือนละ 230/เดือน ค่าเช่าบ้านคนละ 400 บาท/เดือน ค่าใช้จ่ายช่วงปลายปีเดือน ธ.ค. 61 คนละ 500 บาท ค่าเดินทางผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) คนละ 1,000 บาท
 

4มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

 

4 มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนรับสวัดิการจากรัฐ จำนวน 4 มาตรการ ประกอบด้วย
1. มาตรการที่เป็นวงเงินที่ถอดไม่ได้  จะช่วยค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน และค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน เริ่มเดือน ธ.ค. 2561 - ก.ย. 2552
มาตรการที่เป็นวงเงินที่สามารเบิกถอนได้ มี 3 มาตรการ ได้แก่ 
2.มาตรการเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 500 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยในช่วงปลายปี 2561 โดยจะเติมเงินให้ระหว่างเดือน ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562
3.มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปโรงพยาบาลของผู้มีรายได้น้อย สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปจำนวน 1,000 บาท
4.มาตรการสนับสนุนค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 400 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ ธ.ค. 2561 - ก.ย. 2562
 ทั้ง 4 มาตรการจะใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยจะโอนเงินใส่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้มีรายได้น้อยจำนวน 11.4 ล้านคนและผู้ผ่านการลงทะเบียนภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 3.1 ล้านคน รวมทั้งหมดจำนวน 14.5 ล้านคนจะสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC แอปพริเคชั่นถุงเงินประชารัฐและถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
 

บัตรคนจน

 

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ 
สิทธิเดิม จะได้ ค่าเดินทาง 500 บาท/เดือน ,ได้ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/3 เดือน,ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาท/เดือน,ค่าซื้อสินค้าอุปโภค 100-200 บาท/เดือน
สิทธิเพิ่มเติม จะได้ ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 ค่าไฟ 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน ค่าน้ำ 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน  ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล 1,000 บาท ค่าใช้จ่ายทั่วไป ธ.ค. 61 - ม.ค. 62  จำนวน 500 บาท/คน ค่าเช่าบ้าน ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 จำนวน 400 บาท/เดือน (**ถอนเป็นเงินสดได้/เฉพาะผู้สูงอายุ)

 

สิทธิประโยชน์แห่งรัฐ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ถือบัตรคนจนต้องรู้! รัฐมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม อินเตอร์เน็ตฟรี 3 ปี พร้อมขั้นตอนขอรับเน็ตความเร็วสูง
- กรมบัญชีกลาง ชี้แจง รับ "บัตรคนจน" เพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2562 หากไม่มาจนถึง 20 ธ.ค. 2562 จะถือว่า "สละสิทธิ์"
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สมิตา ขุมทรัพย์

;