บิ๊กเต่า สั่งอธิบดี ทช.จัดสวัสดิการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่หลังหัวใจวาย 2 ราย

"บิ๊กเต่า" สั่งอธิบดี ทช.จัดสวัสดิการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่หลังหัวใจวาย 2 ราย

Publish 2018-08-27 09:08:05


นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 24 ส.ค.61 ว่า พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) ได้สั่งการให้ตนดำเนินการจัดสวัสดิการในการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันปรามปรามทรัพยากรทางทะเล และพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดจนพนักงานพิทักษ์ป่าด้านป่าชายเลน จำนวนกว่า 1,000 ราย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจนป้องกันเหตุเจ็บป่วยจากโรคภัย ไข้เจ็บต่างๆ เนื่องจากการทำงานด้านป้องกันปราบปรามฯ นอกจากเป็นงานที่เสี่ยงต่ออันตรายแล้ว รูปแบบการทำงานก็ลำบาก ต้องมีความอดทนต่ออุปสรรคทั้งเรื่องภัยธรรมชาติ แมลง สัตว์ร้ายต่างๆ การกินอยู่ พักผ่อนหลับนอนที่ไม่เพียงพอ ซึ่งถ้าสุขภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ไม่แข็งแรงเพียงพอแล้ว มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆตามมามากมาย 

ซึ่งในเดือนสิงหาคม 61นี้ เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันปรามปรามทรัพยากรทางทะเล ได้เสียชีวิตจากสาเหตุโรคหัวใจแล้ว จำนวน 2 ราย รายแรกคือนายภูวดล นิโครธานนท์ ตำแหน่งกะลาสี สังกัดสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สบ.ทช.3) จังหวัดสมุทรสาคร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 ส.ค.61 และรายล่าสุดคือนายจรัญ  พรมดี ตำแหน่งนายท้ายเรือ สังกัดสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สบ.ทช.5) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 ในระหว่างออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามทางเรือ เจอมรสุมคลื่นลมจัดทำให้เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

 

 

 อธิบดีจตุพร ได้ให้สัมภาษณ์ต่อไปอีกว่า กรณีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตดังกล่าว ทางท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์ ได้มอบหมายให้ตนเองเข้าดูแล ช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมาได้ใช้เงินจากมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าช่วยเหลือ รายละ 100,000 บาท และเงินสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งช่วยเหลืออีกรายละ 50,000 บาท ซึ่งกรณีนายภูวดล นิโครธานนท์ ตนได้ไปมอบเงินดังกล่าวด้วยตัวเองเมื่อวันที่ 17 ส.ค.61 ส่วนกรณีนายจรัญ  พรมดี ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 เป็นผู้แทนไปมอบเมื่อวันที่ 24 ส.ค.61 อย่างไรก็ตาม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือร่วมทำงานกับกรม เป็นอย่างมาก ถ้าเกิดกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางกรมฯ ก็จะดูแลเช่นกัน

 

 

อย่างกรณีนายภูมิ โสอินทร์ ลูกจ้างโครงการฯซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับกรมฯ ในการสำรวจรังวัดแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ฯ และเป็นบิดาของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 จากอุบัติเหตุเรือล่มจากลมพายุขณะออกปฏิบัติงานสำรวจรังวัดแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ฯ จ.เพชรบุรี กรมฯ ได้มอบหมายให้นายโสภณ ทองดี รองอธิบดี ลงไปดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตดังกล่าว โดยในเบื้องต้นได้มอบเงินสวัสดิการกรมฯ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตลอดจนครอบครัวทุกท่านอุ่นใจได้ว่า กรมฯจะไม่ทอดทิ้งผู้อยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตจากการทำคุณประโยชน์ แก่ชาติ บ้านเมืองในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างแน่นอน นายจตุพรกล่าวทิ้งท้าย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม

;