สักวันต้องตาย !!! เล่าระทึก คนนะไม่ใช่สัตว์สุดเลวฟาดด้วยหมวกกันน็อก ไม้กวาด ต่อยเตะอย่างหนักจนเดินไม่ได้ล้มพับ (มีคลิป)

Publish 2018-05-15 11:32:14

ในรายการแหกโค้งข่าวได้นำเสนอ เหตุการณ์ความรุนแรงของหญิงสาวคนหนึ่งที่ร้องเรียนว่าโดนแฟนเก่าทำร้ายร่างกายจนน่วมไปทั้งตัว แถมยังลงมือโหดยังขู่ฆ่าซ้ำด้วย  เรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ระบุว่า เราเป็นเหยื่อการใช้ความรุนแรงจากแฟนเก่า ครั้งแรกที่โดนอย่างหนักคือช่วงเดือนมกราคม โดนฟาดด้วยหมวกกันน็อก ด้ามไม้กวาด ต่อยเตะอย่างหนักจนเดินไม่ได้ ล้มพับไปที่บ้านของคนที่ทำ แต่คนในบ้านไม่มีใครมาช่วยห้าม ไม่รู้ว่าเพราะกลัวหรือเปล่า ทั้งที่รู้และได้ยินทุกอย่าง เราพยายามเลิกกับเขา แต่เขาข่มขู่ ถ้าเลิกจะฆ่าเรา 

(มีคลิปรายการ)
  

 

 

 


ขณะเดียวกัน ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย มาตรา 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ  

มาตรา 296 ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ถ้าความผิด นั้น มีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 289 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 297 ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือน ถึงสิบปี อันตรายสาหัสนั้น คือ (1) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท
(2) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์ (3) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด (4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว (5) แท้งลูก (6) จิตพิการอย่างติดตัว (7) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต (8) ทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า ยี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน 

มาตรา 298 ผู้ใดกระทำความผิดตาม มาตรา 297 ถ้าความผิด นั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 289 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี 

อ้างอิง รายการแหกโค้งข่าว 
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน