สหภาพทีโอที ร้อง ศาลปกครอง ถอนตั้ง 2 บริษัทบอรดแบนด์ ชี้ โครงข่ายเป็นทรัพย์สินสาธารณะของแผ่นดินโอนให้เอกชนไม่ได้!! (รายละเอียด)

Publish 2018-03-12 19:05:31

วันนี้ 12 มี.ค.61 เวลา 11.00 น. สหภาพแรงงานบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน ) และนายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพฯ เข้ายื่นคำฟ้อง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  คณะรัฐมนตรี  ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบอรดแบนด์แห่งชาติ จำกัด ( NBN CO.) กับบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGCD CO.) และสั่งห้ามโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินอันเป็นทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ของแผ่นดินให้แก่บริษัททั้งสองนายพงศ์ฐิติ กล่าวว่า ตามที่ครม. และกระทรวงดิจิทัลฯ เร่งดำเนินการให้บริษัททีโอที จำกัด มหาชน และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มหาชน จัดตั้งบริษัทสองบริษัทดังกล่าว  และให้โอนโครงข่ายโทรคมนาคมไปให้นั้น โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค. นี้ เป็นการดำเนินการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่แรก  เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ทำการ และที่ใช้เพื่อประกอบกิจการโทรศัพท์ และสิทธิเหนือพื้นดินที่เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์รวมทรัพย์สินเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ที่ก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน  และไม่มีกฎหมายรองรับ 

"สองบริษัทที่ตั้งขึ้น เป็นนิติบุคคลในระบบกฎหมายเอกชน แต่โครงข่ายโทรคมนาคม และทรัพย์สินต่างๆ เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ยังไม่ได้ถูกถอนให้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา จึงไม่สามารถที่จะโอนไปเป็นของ 2 บริษัทดังกล่าวได้ และการโอนทรัพย์สินดังกล่าวก็ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งที่โครงข่ายคมนาคมก็เป็นทรัพย์สินที่ไม่ต่างจากท่อก๊าซของปตท. ที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งไม่สามารถโอนย้ายได้ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน