กลิ่นโกงมันโชย !! กลุ่มธรรมาภิบาลพร้อมสมาชิกสหกรณ์ฯสโมสรรถไฟร้อง ปปง. ตรวจสอบอดีตปธ.และพวกส่อฟอกเงิน 2.2 พันล้านบาท

กลิ่นโกงมันโชย !! กลุ่มธรรมาภิบาลพร้อมสมาชิกสหกรณ์ฯสโมสรรถไฟร้อง ปปง. ตรวจสอบอดีตปธ.และพวกส่อฟอกเงิน 2.2 พันล้านบาท

Publish 2018-01-08 16:03:51

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (8 ม.ค.61) กลุ่มธรรมาภิบาลต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกับกลุ่มผู้เสียหาย ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ เข้ายื่นหนังสือถึงพล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาฯปปง. ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.  โดยมี ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นผู้รับหนังสือ  เพื่อให้ตรวจสอบการกระทำของนายบุญส่ง หงส์ทอง อดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟและพวก รวม 6 คน ซึ่งได้ร่วมกันทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เสียหายขาดทุนเสียหาย

ในหนังสือยังได้ระบุถึงพฤติกรรมการกระทำความผิด ในช่วงปี 2556-2560 ซึ่งมีนายบุญส่ง หงส์ทอง และนายนรินทร์ โพธิ์ศรี ประธานกรรมการ และคณะกรรมการในขณะนั้น ได้อนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์ 199 สัญญา เป็นเงิน 2,279 ล้านบาท ไปซื้อที่ดินของตนเอง ทำเป็นโครงการจัดสรรที่ดิน ในท้องที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี แต่ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังผิดระเบียบข้อบังคับ เป็นเหตุให้ไม่มีเงินเหลือในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ทำให้สมาชิกกว่า 6,390 คน เดือดร้อน ไม่สามารถเบิกถอนและกู้ยืมเงินได้

จึงถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและทุจริตต่อสถาบันการเงิน อาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน เนื่องจากตามระเบียบแล้วคณะกรรมการต้องอนุมัติให้กู้วงเงินคนละ ไม่เกิน 15 ล้านบาท ทั้งนี้ยังพบว่า มีการจัดทำสัญญาเงินกู้และหลักประกันไม่ครบถ้วน จึงร้องขอให้ ปปง.เข้าตรวจสอบ และอายัดทรัพย์สินโดยเร่งด่วน ก่อนจะมีการถ่ายเทไปเป็นอย่างอื่น


ซึ่งในวันที่  12 ม.ค.61 กลุ่มธรรมาภิบาลจะรวบรวมผู้เสียหายซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จำกัด เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับนายบุญส่ง หงส์ทอง และพวก ที่กองบังคับการปราบปรามต่อไปเพื่อให้ ปปง.ประกอบการตั้งเรื่องยึดและอายัดทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ต่อไป

อุดร แสงอรุณ สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุดร แสงอรุณ

ติดตามข่าวอื่นๆ