สมเด็จพระเทพฯที่อังกฤษ!!! เสด็จเปิดงานออร์คิด เฟสติวัล ที่สวนพฤกษศาสตร์ พร้อมทอดพระเนตรนาฎศิลป์ไทย (มีภาพ)

สมเด็จพระเทพฯที่อังกฤษ!!! เสด็จเปิดงานออร์คิด เฟสติวัล ที่สวนพฤกษศาสตร์ พร้อมทอดพระเนตรนาฎศิลป์ไทย (มีภาพ)

Publish 2018-02-28 12:56:03

ในเพจ "Royal Thai Embassy ,London UK " โพสต์ว่า 

"เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Orchids Festival 2018 ณ.สวนพฤกษศาสตร์หลวงคิว  กรุงลอนดอน โดยมีนาย Richard Deverell (Director of the Royal Botanic Gardens,Kew) นาย Richard Barley (Director of Horticulture,Learning and Operations)และนาย พิษณุ สุวรรณะชฎ  เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน กล่าวเปิดงานตามลำดับ ทั้งนี้ นางสาว  บุษฎี  สันติพิทักษ์  อธิบดีกรมสารนิเทศได้นำคณะจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะนาฎศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ภายใต้การควบคุมของ นาง นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีฯ จัดการแสดงทางวัฒนธรรม

 ในพิธีเปิดงานดังกล่าว  มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหราชอาณาจักร  คณะทูตานุทูต นักธุรกิจ และ Friends  of Thailand
งาน Orchids Festival 2018 เกิดขึ้น โดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สวนพฤกษศาสตร์หลวงคิว และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น ณ.เรือนกระจกเพาะชำ The Princess of
Wales Conservatory ระหว่างวันที่10 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2561

 


 

ขอบคุณ:ภาพ และ ข้อมูลจากเพจ  Royal Thai Embassy ,London UK

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญระดม จิตรดอน