เหี้ย...เต็มบ้านเต็มเมือง !!! นักอนุรักษ์ เสนอให้ถอด "ตัวเหี้ย" ออกจากสัตว์ป่าคุ้มครอง เพื่อผลักดันเป็นสัตว์เศรษฐกิจ รายได้มหาศาล !!!

เหี้ย...เต็มบ้านเต็มเมือง !!! นักอนุรักษ์ เสนอให้ถอด "ตัวเหี้ย" ออกจากสัตว์ป่าคุ้มครอง เพื่อผลักดันเป็นสัตว์เศรษฐกิจ รายได้มหาศาล !!!

Publish 2018-05-26 13:54:20

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา ได้มีนักวิจัยจากหลายสถาบัน และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับตัวเหี้ย มาแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่ได้จัดขึ้นโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประเด็นหลักๆ ก็คือ จำนวนประชากรเหี้ย ที่มีมากและไม่สามารถระบุได้ว่ามีอยู่จำนวนเท่าไหร่ แต่ที่พบคือ เหี้ยขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วมาก และที่สำคัญไม่อาจจะจับมาคุมกำเนิดได้หมด จึงได้เปิดโอกาศให้ใช้ประโยชน์จากตัวเหี้ยทางด้านเศรษฐกิจ จะมีประโยชน์มากกว่าทางด้านของ รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนาการ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อจุดประกายให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการหันมามองการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ที่พยายามผลักดันให้ตัวเหี้ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจให้ได้ โดยจะผลักดันให้เป็นการค้าขายระหว่างประเทศให้ได้ในเร็ววัน

ส่วนทางด้านนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้มองว่า หากตัวเหี้ยถูกถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองจะต้องเกิดการไล่ล่าเพื่อเอาหนังเพื่อไปทำกระเป๋าหรือรองเท้า ซึ่งตลาดที่นิยมสินค้าประเภทนี้อยู่แล้วจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแน่นอน แต่หากอนุญาตให้เพาะพันธุ์ในเชิงเศรษฐกิจ ก็จะต้องมีมาตรการเข้ามาควบคุมดูแลชัดเจนเพื่อป้องกันการนำเอาตัวเหี้ยที่อยู่ตามธรรมชาติมาสวมตัวเพื่อส่งขาย


ทั้งนี้ ตัวเหี้ย เคยถูกเสนอให้ถอดออกบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเมื่อปี 2544 แต่ไม่ผ่านมติของคณะรัฐมนตรีในยุคนั้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง