สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงร.๙ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ "ในหลวงร.๙" ณ พระลานพระราชวังดุสิต

Publish 2017-12-05 14:57:19

            วันนี้ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน ชุด "มหาธรรมิกราชา" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ พระลานพระราชวังดุสิต
           ทั้งนี้ โขนกลางแปลงพระราชทานดังกล่าวเคยจัดการแสดงมาแล้วที่นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเป็นการแสดงโขนกลางแปลง ชุด “มหาธรรมิกราชา” จัดการแสดงโดยกรมศิลปากร ผู้แสดงประกอบด้วยนาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปิน และคีตศิลปิน สำนักการสังคีต รวมทั้งนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กว่า ๑๐๐ คน ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

           และสามารถเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด” และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเปิดให้ชมนิทรรศการทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐–๒๐.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต


           ในโอกาสนี้ ประชาชนสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีอ่อนทั่วไป หรือโทนสีเหลือง
หมายเหตุ : ควรเดินทางมาถึงก่อนเวลาการแสดงฯ อย่างน้อย ๔๕-๖๐ นาที

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ Information Division of OHMติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ