น้ำพระทัยเจ้าฟ้าหญิง!! สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ "อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ ๘ จ.นครสวรรค์ (คลิป) !!

Publish 2017-07-14 11:13:33

               ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ดินราชพัสดุ นว.๓๐๓ ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ทรงวางศิลาฤกษ์ "อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์" จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนับสนุนงานบริการโลหิต เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพงานด้านบริการโลหิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

 

          โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นอาคาร ๔ หลัง ประกอบด้วย "อาคารสำนักงาน สูง ๓ ชั้น" มีห้องรับบริจาคโลหิต ห้องจ่ายโลหิต ห้องปฏิบัติการต่างๆ และห้องประชุม "อาคารหอพัก สูง ๓ ชั้น" เพื่อเป็นห้องเตรียมอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ห้องทำงาน และห้องพักเจ้าหน้าที่ชายและหญิง "อาคารซ่อมบำรุง สูง ๒ ชั้น" และ "อาคารกักกันขยะ"


            สำหรับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต จ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิต เพื่อรักษาผู้ป่วยในจังหวัดเครือข่ายภาค ๘ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท และเพชรบูรณ์

 

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

ขอบคุณภาพจาก : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

ติดตามข่าวอื่นๆ