๓ดำ มหัศจรรย์อาหารของพ่อ ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลี้ยงง่าย โตไว ขายต่อได้ราคา

Publish 2017-03-13 12:13:47

๓ดำ มหัศจรรย์อาหารของพ่อ ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลี้ยงง่าย โตไว ขายต่อได้ราคา


“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” จ.สกลนคร เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙ ที่ทรงให้แนวทางตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาการอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทางการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบแ เพื่อให้ชุมชนยืนได้ด้วยการพึ่งพาตัวเอง คือการพัฒนาสัตวเลี้ยงที่สามารถเลี้ยงได้เองดูแลง่าย อาหารของสัตว์ต้องหาได้ในท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ใช้บริโภคในครอบครัว เมื่อเหลือจากการกินเอาไปจำหน่ายมีกำไรนำมาเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกด้วย
      แนวทางที่ว่า จึงทำให้มีการหาสัตว์เลี้ยงมาทำการทดลองพันธ์ ในปัจจุบันมีสัตว์เลี้ยงที่โดเด่นอยู่ หลากหลายชนิด แต่ที่อยากแนะนำสำหรับที่โครงการนี้มีที่นิยมเรียกกันว่า 3 ดำ มหัศจรรย์ ของพ่อ อันได้แก่ โคทาจิมะ (โคเนื้อ)  ไก่ดำภูพาน  และ สุกรภูพาน

ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :ความสัมพันธ์ทางการทูตแบบหยุดโลก (หลุดกรอบธรรมเนียมเดิมๆ) ของไทยและญี่ปุ่น ที่ในหลวง ร.๙ ทรงพระราชทานไว้ในความทรงจำของคนไทยทุกคน !!!
 

๑. “โคเนื้อทาจิมะภูพาน” เป็นโคที่ถูกปรับปรุงพันธุ์มาจากโคทาจิมะ (Tajima) 
ปีพ.ศ. 2531 สมาคมผู้เลี้ยงโควางิวเมืองโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น โดย Mr.Nishida ผู้แทนสมาคมฯ น้อมเกล้าถวาย โควางิว (Wagyu, Japanese Black) สายพันธุ์ทาจิมะ ให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1 คู่ (ผู้ 1 ตัว เมีย 1 ตัว)  ซึ่งในขณะนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นห้ามนำโคเนื้อพันธุ์ Japanese Black ออกนอกประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานโคทาจิมะคู่นี้ ให้แก่กรมปศุสัตว์ ไปเลี้ยงและขยายพันธ์ต่อโดยการผสมเทียม
ในปีพ.ศ. 2533 กรมปศุสัตว์ได้นำน้ำเชื้อแช่แข็งโคทาจิมะ ผสมกับแม่พันธุ์เรดซินดี้ ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง และนำไปเลี้ยงที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร เพื่อใช้ส่งเสริมเกษตรกรในโครงการพระราชดำริ โดยเลี้ยงรวมกับโคพื้นเมืองที่เกษตรกรน้อมเกล้าถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในปีพ.ศ. 2543 ซึ่งสามารถผลิตโคลูกผสมทาจิมะ – พื้นเมือง – เรดซินดี้ และจำหน่ายบางส่วนออกไป 
 โคเนื้อสายพันธ์ที่ได้นี้เป็นสายพันธุ์ที่ให้เนื้อที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ลักษณะเนื้อมีความนุ่ม มีไขมันแทรกเกรดสูง จุดเด่นที่สำคัญคือ มีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวต่อกรดไขมันอิ่มตัวสูงกว่าโคทั่วไป จึงทำให้ปลอดภัยต่อการบริโภค นิยมนำมาทำอาหารประเภท สเต๊ก ชาบู สุกี้ เป็นต้น

ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :"ทาจิมะภูพาน" อีกหนึ่งตัวแทนจากสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์และประเทศที่ไทยและญี่ปุ่นมีต่อกัน


 

๒. "ไก่ดำภูพาน  ๑-๒-๓"
ในปี๒๕๔๕ ได้มีการนำไก่ดำเข้ามาเลี้ยงที่จังหวัดสกลนคร โดยกรมปศุสัตว์เป็นผู้นำเข้าจากประเทศจีน  นำไก่ดำ๕ตัวเป็นไก่ลูกผสมมาผสมพันธุ์ แบบ inbreedการศึกษาและพัฒนาใช้ระยะเวลาทั้งหมด ๓ ชั่วรุ่น จึงได้ไก่ดำที่ตรงตามลักษณะที่ต้องการ 
ในปัจจุบันได้พัฒนาต่อจนได้เป็นไก่ขนสีขาว แต่มีคุณลักษณะที่ต้องการเหมือนไก่ดำ คือ หนังดำ แข้งดำ เนื้อดำ และกระดูกเทาดำ เครื่องในดำ
 ๓."หมูดำภูพาน"
จากพระราชดำริ ว่า..."หมูที่นำมาส่งเสริมต้องเป็นหมูที่เลี้ยงง่าย กินง่าย ใช้อาหารตามธรรมชาติ ที่มีต้นทุนไม่สูงนัก..." 
ด้วยการคัดเลือกคุณสมบัติสุกร จาก 3 สายพันธุ์ มาเป็นพ่อแม่พันธุ์ ประกอบด้วย เหมยซาน ที่มีลักษณะเด่นคือ ให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง ปรับตัวเข้ากับสภาพการเลี้ยงได้ดี กับ พันธุ์พื้นเมืองสกลนคร (หมูกี้) เป็นหมู ขนาดลำตัวกะทัดรัด ทนต่อโรค มีใบหูเล็ก และ ดูร็อคเจอร์ซี่ มีลักษณะเด่นที่ลำตัวยาว ให้ปริมาณเนื้อแดงมาก ไขมันต่ำ เมื่อได้ลูกพันธ์ นำส่งให้ชาวบ้านทั่วไปเลี้ยง ปรากฏว่า หมูภูพานสีดำเป็นที่ชื่นชอบกันมาก... เพราะ ทนต่อโรค เลี้ยงง่ายขายแล้วมีกำไรดี
ด้วยความสำเร็จ และจากความนิยมใน ๓ดำมหัศจรรย์ อาหารของพ่อ ที่ทางศุนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้พัฒนาสายขึ้นมา และส่งเสริมให้มีการเลี้ยงในกลุ่มเกษตรกรต่างๆ นับว่าเป็นไปตามพระราชดำริที่ทรงวางไว้ตั้งแต่ตั้งโครงการ ด้วยแนวทาง สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงง่าย โตไว ทนทานต่อโรค  อาหารสัตว์หาได้ในพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์ จึงทำให้การเลี้ยงสัตว์นี้มีต้นทุนไม่สูงมาก ใช้รับประทานในครอบครัว และเมื่อเหลือพอจากการรบริโภคในครอบครัวสามารถนำออกไปจำหน่ายมีกำไรพอสมควร

ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :‘ฟังให้ดีๆนะจะเลี้ยงหมูให้มันอ้วนโตเร็วๆ ต้องให้มันกินให้อิ่ม’ วิธีเลี้ยงสัตว์ ที่ในหลวง ร.๙ ทรงบอกแก่ชาวเขาตรง เรียบ ง่าย จนนักวิชาการอี้ง!

ที่มาข้อมูลและภาพ : http://www.chaoprayanews.com www.manager.co.th และเวปรักบ้านเกิด
ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม