"ในที่พัก ประตูตู้เหมือนประตูห้องมาก จนเปิดประตูเดินเข้าตู้ไปหลายรอบ"  พระราชอารมณ์ขันของ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ที่ซ่อนในงานวรรณกรรม

Publish 2017-02-17 17:28:19

"ในที่พัก ประตูตู้เหมือนประตูห้องมาก จนเปิดประตูเดินเข้าตู้ไปหลายรอบ"  พระราชอารมณ์ขันของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ“ ที่ซ่อนในงานวรรณกรรม

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ“ พระองค์ทรงมี  พระอัจฉริภาพด้านงานวรรณกรรม  ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เขียนคอมลัมน์ประจำในนิตยสารสกุลไทย กล่าวถึงงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์ว่า

"......ทรงงานได้หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับความสนพระหฤทัยของพระองค์ท่าน กล่าวคือ มีทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง บันเทิงคดี และสารคดี ความเป็นนักเขียน และกวีของพระองค์ท่านมาจากการเป็นนักอ่าน ซึ่งเป็นรากฐานของการเขียน และพระองค์ท่านก็มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวง ซึ่งหมายถึงความวิริยะฝึกฝนต่อเนื่องมาโดยตลอด จะเห็นได้ว่าท่านมีสมุดจดบันทึกตลอด นอกจากนั้น ยังมีความเชี่ยวชาญหลายภาษา ไม่ใช่แค่พูด อ่าน และเขียน แต่ลงลึกถึงเรื่องวรรณกรรมกระทั่งสามารถแปลงานวรรณกรรมได้......"เมื่อเจริญพระชนมายุมากขึ้น ลักษณะพระราชนิพนธ์ก็เปลี่ยนไปตามพระปรีชาสามารถ และความสนพระราชหฤทัยก็เปลี่ยนไป

“.......ขณะนี้ท่านทรงสนพระทัยสารคดีท่องเที่ยว ผลงานที่ออกมามีมากกว่า ๕๐ เล่ม จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเขียนเป็นหนังสือ และใครซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพฯ ก็ได้ทำบุญช่วยเหลือเด็กให้มีทุนการศึกษาไปด้วย เพราะรายได้มอบให้เป็นทุนการศึกษาทั้งหมด ซึ่งท่านทรงให้ความสำคัญมากกับเรื่องของการศึกษา.......”


เสน่ห์ในงานพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ นั้น ต้องบอกว่า เป็นความรู้ที่คู่กับอารมณ์ขัน ปกตินักวิชาการมักจะไม่ค่อยมีอารมณ์ขัน แต่ท่านมี เช่น

ในพระราชนิพนธ์เรื่อง "ย่ำแดนมังกร" มีตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านไปประทับที่เมืองซีอาน ประเทศจีน ตอนหนึ่งว่า

"...ในที่พัก ประตูตู้เหมือนประตูห้องมาก จนเปิดประตูเดินเข้าตู้ไปหลายรอบ..."

ซึ่งอ่านแล้วก็อมยิ้ม ทรงใช้คำง่ายๆ แต่เห็นภาพทั้งหมด

ขอบคุณเอกสารประกอบบทความ : ผู้จัดการออนไลน์ ๔๘

ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม