2สมเด็จ ผู้งดงามในธรรม! เผยข้อเท็จจริงภาพที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ 20 แท้จริงแล้วคือพระรูปนี้

Publish 2017-02-13 22:12:32

 

ตามที่มีภาพข่าวเผยแพร่ออกไปยังโลกโซเชียล เป็นภาพของ สมเด็จพระเทพฯ น้อมกราบพระภิกษุ ซึ่งมีการเข้าใจผิดว่าภิกษุรูปนั้น เป็น “พระมหามุนีวงศ์” หรือ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช” พระองค์ที่ 20 นั้น

หลังจากที่รูปภาพได้ถูกแชร์ออกไปก็เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ

(คลิกอ่าน: ทรงเป็นแบบอย่าง!!! พสกนิกรปลื้มปิติ "สมเด็จพระเทพฯ" ขัตติยนารีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ทรงเดินตามรอยเท้าพ่อ)ซึ่งต่อมาทางเพจ “เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn” ก็ได้ลงรูปดังกล่าว พร้อมกับข้อความที่ทำให้ทราบว่าแท้จริงแล้วภิกษุในภาพคือ สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) แห่งวัดเทพศรินทราวาส ราชวิหาร ซึ่งท่านได้มรณภาพไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2552

 

อย่างไรก็ตาม ภาพดังกล่าวก็ถือเป็นแง่มุมดีงาม อันยืนยันให้คนไทยได้ปลื้มปิติ ที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อีกทั้งราชวงศ์ทุกพระองค์ก็ยังมีพระราชศรัทธาอย่างแน่นแฟ้น ทำนุบำรุงกิจเกี่ยวกับศาสนาตลอดมา  

ซึ่งภาพนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่ง ที่ตราตรึงอยู่ในใจคนไทย เป็นความงดงามของสมเด็จฯ ทั้ง2 ซึ่งเป็นผู้ยังประโยชน์ในศาสนาและชาติไทย

หนึ่งนั้นคือ สมเด็จพระญาณวโรดม พระสุปฎิปัณโณ ผู้มีปรีชาทั้งด้านภาษาสันสกฤต และการประพันธ์

สองนั้นคือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าแห่งราชวงศ์จักรี ผู้มีพระอัจฉริยภาพรอบด้านโดยเฉพาะ ด้านภาษา วรรณคดี และการประพันธ์

(คลิกอ่าน :เจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียน จากพระนามเล่นสู่พระนามแฝงในสมเด็จพระเทพฯ อินเดีย ถวายรางวัล “ปัทมา ภูชาน” แด่สมเด็จฯพระเทพ)


ประวัติสมเด็จพระญาณวโรดม

สมเด็จพระญาณวโรดม มีนามเดิมว่าประยูร นามสกุล พยุงธรรม (9 มีนาคม พ.ศ. 2459 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)

สมเด็จพระญาณวโรดมได้เริ่มศึกษาเมื่ออายุราว 6 ขวบโดยมีบิดาเป็นผู้สอน ต่อมาได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลประจำอำเภอประจันตคาม เมื่อ พ.ศ. 2468 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2472 ครั้งนั้นชั้น ป. 5 เป็นชั้นสูงสุดของการศึกษาในอำเภอนั้น เมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้วได้ศึกษาด้านปริยัติศึกษาแผนกธรรม ได้นักธรรมชั้นเอก และแผนกบาลี ได้ ป.ธ. 9 สำหรับภาษาสันสกฤตนั้น เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เคยศึกษากับนาคะประทีบ ร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่นกันคืออาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และสมเด็จพระวันรัต (นิรันตร์ นิรนฺตโร) จนแตกฉานในวรรณคดีสันสกฤต

ผลงานทางวิชาการ

•               ชุดแบบเรียนไวยากรณ์สันสกฤต 5 เล่ม จัดพิมพ์โดยมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

•               หนังสือชื่อ ศาสนาต่าง ๆ ซึ่งมีเนื้อหาในแนวศาสนาเปรียบเทียบ ครอบคลุมทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาซิกข์ ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า ศาสนาชินโต ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ฯลฯ

 

ข่าว : ไญยิกา เมืองจำนงค์  (ทีมข่าวปัญญาญาณ ทีนิวส์)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไญยิกา เนื่องจำนงค์