โคราช ! พบต้นไทรงามอายุหลายร้อยปีในอำเภอเมืองยาง เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด (มีคลิป)

Publish 2018-05-26 10:53:12

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ที่บ้านนางออ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา พบต้นไทรงามขนาดใหญ่ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จำนวนกว่า 20 ต้น อายุหลายร้อยปี ปกคลุมไปทั่วบริเวณกลางทุ่งนา ติดกับแม่น้ำมูล สวยงามเป็นอย่างมาก โดย มีกิ่งก้านสาขาของต้นไทรงาม ปกคลุมเป็นร่มเงา ประมาณ 2,000 ตารางฟุต โดย ในอดีต อำเภอเมืองยาง เคยเป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ตามโคกเนิน จะปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี เช่นการพบเครื่องปั้นดินเผา


ปลัดอำเภอลงดูต้นไทรงาม

ที่ขุดพบในใจกลางเมืองบ้านเมืองยาง และบ้านกระเบื้องนอก พบเศษกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากในเขตชั้นดินลึกเพียงแค่ 1 เมตร ซึ่งตามรายงานการขุดค้นพบของกรมศิลปากร พบว่าเป็นหลักฐานในยุคหินเก่า อายุประมาณ 3,500 ปี ก่อนประวัติศาสตร์ และในยุคต่อมายังพบเศษซากกู่ปราสาทขนาดเล็กตามเนินเล็กๆที่บ้านเมืองยาง บ้านนางออ นอกจากนี้ที่ตั้งหมู่บ้านเมืองยาง บ้านเมืองเก่า ในปัจจุบันยังมีลักษณะเป็นคูน้ำวงล้อมรอบชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มาแต่อดีต โดยคาดว่า ต้นไทรงามเหล่านี้ จะมีอายุหลายร้อยปี โดย นาย ศิวะเสก สินโทรรัมย์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองยาง ได้ลง

ไทรงามเมืองยาง

พื้นที่ สำรวจต้นไทรงาม และ เตรียมที่จะเสนอทางจังหวัดนครราชสีมา พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของทางจังหวัด เพื่อให้คนในชุมชน ช่วยกันอนุรักษ์ ดูแล ต้นไทรงาม ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ และ เปิดโอกาสให้คนในต่างจังหวัดได้เข้ามาเที่ยวชมความสวยงามของต้นไทรงาม ในพื้นที่อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป ภาพ / ข่าว ชานนท์ พิมพ์สิม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน