โซเซียลแชร์สนั่น !!! สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ร่วมกับจังหวัด อำเภอ ทหาร ตำรวจ อปท.ให้บริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

โซเซียลแชร์สนั่น !!! สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ร่วมกับจังหวัด อำเภอ ทหาร ตำรวจ อปท.ให้บริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

Publish 2018-04-16 08:46:12

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 โดยนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ได้จัดตั้งศูนย์บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ,พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัด อำเภอ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15เม.ย. 2561นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานสนาม ในพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่และ จังหวัดน่าน จัดตั้งศูนย์บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ตามนโยบายของรัฐบาล ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัด อำเภอ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ ผอ.ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ ได้ออกไปตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฎิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฎิบัติงานทุกที่ด้วย


ทั้งนี้มีการตั้งจุดบริการไว้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ในการช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน บริการข้อมูลข่าวสารเส้นทางการท่องเที่ยว บริการจัดพื้นที่เป็นบริเวณที่พักรถระหว่างเดินทาง บริการน้ำดื่ม กาแฟระหว่างพัก บริการอื่นๆ ตลอด 24 ชม. มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านในการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เช่น กำลังเจ้าหน้าที่ รถยนต์กู้ภัยฉุกเฉิน เครื่องมือ อุปกรณ์ เสื้อชูชีพ อื่นๆ เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. ในการปฎิบัติงานที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 11-15 เม.ย.2561 ได้มีการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชน ด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาและเหตุรุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบแต่อย่างใด จากการบริการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 มีนาย เกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการฯ โดยร่วมกับจังหวัด อำเภอ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15เม.ย. 2561 ทำให้นักท่องเที่ยวต่างประทับใจในการบริการเป็นอย่างมาก นำรูปภาพไปแชร์ตามเวฟต่างๆ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดแพร่

ขอบคุณภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายธีรพงษ์ ธงออน(คัท)
HASTAG :