ชุมพรจัดงาน ”วันทะเลโลก” ปล่อย หอยมือเสือ เต่าตนุ ปลิงทะเล หวังสร้างจิตสำนึก “ฉันรักษ์เกาะไข่”

ชุมพรจัดงาน ”วันทะเลโลก” ปล่อย หอยมือเสือ เต่าตนุ ปลิงทะเล หวังสร้างจิตสำนึก “ฉันรักษ์เกาะไข่”

Publish 2017-06-17 15:31:21

เมื่อบ่ายวันที่ 17 มิ.ย. 2560 ณ โรงเรียนบ้านหินกบ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด ผวจ.ชุมพร พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , นายอภิชัย เอกวนกูล(เอก-วะ-นะ-กูน) ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4  นายธนนท์(ทะ-นน) พรรพีภาส(พัน-ระ-พี-พาด) นายอำเภอปะทิว ได้ร่วมกันเปิดงาน จัดงาน “วันทะเลโลก” ภายใต้กิจกรรม “ฉันรักษ์เกาะไข่” ซึ่งจัดขึ้นโดย ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4(สบทช.4) กรมทรัพยากรชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชุมพร อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร,สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 43 (ปะทิว-ชุมพร) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เทศบาลตำบลชุมโค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ชุมพร-ระนอง  ,เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน ,เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพร โรงเรียนปะทิววิทยา,โรงเรียนบ้านหินกบ และโรงเรียนบ้านบ่ออิฐสำหรับกิจกรรมงาน“ฉันรักษ์เกาะไข่” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในงาน”วันทะเลโลก” (World Ocean Day) ซึ่งมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ให้กับประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่หลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทั้งบนบกและทะเล อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนไทยหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปัญหาขยะในทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำเป็นจำนวนมากที่ต้องมาเสียชีวิตกับขยะในทะเล โดยภายในงาน มีการมอบทุ่น กิ่งปะการัง หอยมือเสือ ปลิงทะเล เต่าตนุ ปูม้า และป้ายวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูกพิษจากแมงกะพรุน ให้กับชุมชน และได้ร่วมกันเดินไปยังชายหาดบ้านหินกบเพื่อเก็บขยะบริเวณชายหาดหินกบ จากนั้นขึ้นเรือประมงเดินทางไปยังเกาะไข่ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อย่างเต่าตนุ จำนวน 9 ตัว หอยมือเสือ ปลิงทะเล ปูม้า ฟื้นฟูปะการังด้วยการปลูกกิ่งปะการัง ร่วมกันปักเสาน้ำส้มสายชูและ และร่วมกันเก็บขยะบริเวณเกาะไข่ เพื่อนำขึ้นมาคัดแยกและบันทึกข้อมูลบนฝั่งต่อไป

            นายณรงค์ พลละเอียด ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า จ.ชุมพรมีถึง 40 กว่าเกาะ เกาะที่เป็นหาดทรายแบบนี้ต้องมาดูแลเป็นเป้าหมายหลัก 2.คือเกาะประเภทที่ไม่มีหาด แต่มีปะการัง จะต้องดำน้ำเก็บปะการัง ก็จะต้องดูแลความปลอดภัยของนักดำน้ำ และ 3 คือเกาะสัมปทานรังนก เราอาจจะเข้าไปดูแลได้น้อย ส่วนนั้นผู้รับสัมปทานจะเป็นคนดูแล แต่เราก็ควบคุมอีกครั้ง  แต่เกาะที่สวยงามแหล่งท่องเที่ยวอย่างเกาะไข่หรือเกาะเตียบ เกาะร้านเป็ดร้านไก่ ที่ส่วนที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆครั้ง ดูแลทั้งบนเกาะและในทะเล และสัตว์น้ำ เมื่อสักครู่ไปปล่อยเต่า หอยมือเสือ ปลิงทะเล และปลูกปะการัง สิ่งเหล่านี้เราต้องช่วยธรรมชาติ บางครั้งพวกเราทำลายเขา อนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานเรามีไว้ไปนานๆ ต้องขอขอบคุณรองอธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทุกหน่วยงานที่มาช่วยกัน


นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ในนามของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้วาราชการจังหวัด ที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาร่วมภารกิจ เป็นการปฏิบัติงานเชิงสัญลักษณ์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็น ท่านมาเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนรวมถึงเยาวชน รักและหวงแหนต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทางกรมมีบุคลากรไม่เพียงพอ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องประชาชนชาวปะทิว และชาวชุมพร หวงแหนทรัพยากรหน้าบ้านของตนเอง กรมจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทางกฎหมายให้ ฝากถึงพี่น้องที่อยู่ชายทะเลทั่วไปช่วยกันรักษาทรัพยากรเพื่อให้ลูกหลานต่อไปเพราะทั้งหมดเป็นฐานเศรษฐกิจรายได้ของประเทศ

 

อย่างไรก็ดี สำหรับความเป็นมา ของ”เกาะไข่”ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์ของปะการังน้ำตื้น และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จนกระทั่งเมื่อปี 2532 ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ คลื่นลมได้พัดพาปะการังมาตายบนชายหาดเป็นจำนนวนมากจนเป็นที่มาของคำว่า สุสานปะการัง การจัดกิจกรรม”ฉันรักษ์เกาะไข่” จึงเป็นการเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้กลับมาคงสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง

ผู้เขียน นายพงศกร นวนละมัย 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน