ภาครัฐ และผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนา เยี่ยมชมมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ทั่วประเทศ และพร้อมช่วยเหลือดูแลร้านค้า ร่วมกันเดินหน้าประเทศ

ภาครัฐ และผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนา เยี่ยมชมมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ทั่วประเทศ และพร้อมช่วยเหลือดูแลร้านค้า ร่วมกันเดินหน้าประเทศ

Publish 2020-05-22 17:53:24


          กรุงเทพฯ –บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ตแห่งแรกของไทย ให้ความร่วมมือกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีเสมอมา โดยที่ผ่านมาศูนย์การค้าของเซ็นทรัลทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะทำงานจากภาครัฐในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการป้องกันและดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของศูนย์การค้ามาโดยตลอด ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ศูนย์เปิดให้บริการได้เพียงบางส่วน จนถึงปัจจุบันที่ศูนย์การค้าสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว ตามการประกาศคลายล็อคดาวน์จากภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่สะอาด ปลอดภัย และประสบการณ์ที่ดีที่สุดกลับไป

          ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานภาครัฐจากส่วนต่างๆ ทั่วประเทศเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติสละเวลาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ โดยได้รับเกียรติ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสมาคม, ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผ.อ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร.พ. รามาธิบดี และอดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และศ. นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส อดีตนายกแพทยสมาคมโลก และนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ได้นำข้อมูลและคำแนะนำดังกล่าวไปพัฒนา และเสริมให้แผนแม่บทมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” มีความสมบูรณ์ในทุกรายละเอียด จนสามารถที่จะนำมาตรการนี้ไปแบ่งปัน ส่งต่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อรณรงค์ Social Discipline ให้ประชาชนทุกคนได้ศึกษา ทำความเข้าใจและปรับตัวกับการใช้ชีวิตแบบ NOW Normal ที่มีความตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยเมื่อไรก็ตามที่ต้องออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน ก็จะต้องรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด

   

          นอกจากการตรวจเยี่ยมจากภาครัฐแล้ว ผู้บริหารระดับสูงของเซ็นทรัลพัฒนา นำโดยคุณปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวัลยา จิราธิวัฒน์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง ผู้บริหารของแต่ละสาขายังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานของพนักงานภายในศูนย์การค้าทุกคนอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงดูแลเอาใจใส่พันธมิตรผู้เช่าร้านค้าต่างๆภายในศูนย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และแสดงความห่วงใย ให้กำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

          ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ เปิดให้บริการแล้ววันนี้ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-20.00 น. พร้อมคุมเข้มมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” อย่างต่อเนื่อง รณรงค์ให้ทุกคนมีวินัยในการใช้ชีวิตแบบ NOW Normal ด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และสแกนเข้า-ออกจากศูนย์การค้าด้วยแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ตามนโยบายภาครัฐ