บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนวัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพฯ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนวัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพฯ

Publish 2018-09-21 15:34:56


          วันนี้ (21 กันยายน 2561) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำโดยคุณ ชัย ตั้งเกียรติกร ผู้ช่วยหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์บางนา และบริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด นำโดยคุณเขมิกา วิชญกานต์ ประธานกรรมการ ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนวัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพฯ โดยมีคุณสมศรี พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินดังกล่าว
ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ไปรษณีย์ไทยเพื่อ...แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ในด้านการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งยังเป็นการให้กำลังใจและมอบโอกาสพัฒนาความสามารถในการศึกษาต่อไป

          

;