อธิบดีกรม สถ. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลตำบลหัวกุญเเจ จังหวัดชลบุรี

อธิบดีกรม สถ. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลตำบลหัวกุญเเจ จังหวัดชลบุรี

Publish 2018-09-04 17:48:21


เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด นายพิเนตร เลิศเขมทัศน์ นายอำเภอบ้านบึง นายสันติ ผินเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี คณะผู้แทนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) และผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลตำบลหัวกุญเเจ จังหวัดชลบุรี ที่เป็นตลาดที่เข้าร่วมโครงการตลาดรักษ์โลก (Green Market) มีแผงร้านค้ากว่า 130 ร้านค้า เพื่อประเมินการพัฒนากระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรม No Foam เพื่อส่งเสริมให้ตลาดมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์การตลาด โดยมีนายประสิทธิ์ ผาสุก ปลัดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหัวกุญแจ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวกุญเเจ จังหวัดชลบุรี

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การตลาด ได้ร่วมลงนาม โครงการ สถ.อต. รวมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตลาด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การตลาด โดยกำหนดคัดเลือกตลาดที่มีความพร้อม และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจำนวน 15 แห่ง เพื่อพัฒนาเป็นตลาดรักษ์โลก (Green Market) มีเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือก ประกอบด้วย เกณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย เกณฑ์สุขอนามัย เกณฑ์รณรงค์และต่อยอดให้ใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า กรมฯ ได้ร่วมกันบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่อยอดดำเนินโครงการ Go Green Plus เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ในเรื่อง Green Market เพื่อร่วมประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และร่วมกันประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม No Foam โดยมีเป้าหมายการพัฒนาตลาดเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 ตลาด ในปีงบประมาณ 2561 แล้วจะขยายจำนวนเป็น 35 ตลาด ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การตลาด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการคัดเลือกตลาดที่มีความพร้อมและมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ในภาคตะวันออก 5 จังหวัดเป็นพื้นที่นำร่อง ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ จังหวัดชลบุรี ตลาดสดเทศบาลตำบลเกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตลาดกลางผลไม้ตะพง จังหวัดระยอง ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบ่อพลอย จังหวัดตราด และตลาดเทศบาลตำบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ในวันนี้ จึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเยี่ยมชม และประชาสัมพันธ์กิจกรรม No Foam เพื่อให้ตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสินค้าที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย และให้เกิดการรณรงค์ ต่อยอดในการใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเรา

ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
;