ซีพีเอ็น ตอกย้ำความเป็น ศูนย์กลางการใช้ชีวิต เปิดให้บริการศูนย์ราชการสะดวก  และมอบเงินสนับสนุนก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองชลประทานเพื่อชาวโคราช

ซีพีเอ็น ตอกย้ำความเป็น ศูนย์กลางการใช้ชีวิต เปิดให้บริการศูนย์ราชการสะดวก และมอบเงินสนับสนุนก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองชลประทานเพื่อชาวโคราช

Publish 2018-08-28 17:35:15


บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น มีความมุ่งหวังตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของจังหวัดนครราชสีมา ว่าจะทำให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” ที่มอบความสุขและอำนวยความสะดวกสบายให้กับชาวโคราช ให้ทุกคนสามารถมาใช้ชีวิตที่นี่ได้ทั้งวันและทุกวัน โดยล่าสุดเซ็นทรัลพัฒนาได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา เปิดศูนย์ราชการสะดวก  (Government Easy Contact Center) บริเวณ ชั้น G โซนแฟชั่น พลัส เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวโคราชได้มาใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ไม่เว้นแม้วันหยุดราชการ โดยมีบริการต่างๆ จาก 9 หน่วยงานที่เข้าร่วม ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา (จุดบริการเคาน์เตอร์อำเภอ..ยิ้ม), สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา, การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา, ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครราชสีมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา, สำนักจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานประกัน สังคมจังหวัดนครราชสีมา, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ 184.78 ตรม. โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการร่วม ค่าไฟฟ้า ค่ามัดจำเช่าสถานที่ ค่าธรรมเนียม และค่าประกันต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดนครราชสีมาอย่างแท้จริงสำหรับพิธีเปิด ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดนครราชสีมา (Government Easy Contact Center)ได้รับเกียรติจาก     คุณวิเชียร จันทรโณทัย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), คุณณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา, คุณมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, คุณนฤต รัตนพิเชฏฐชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), คุณปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา, คุณรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และคุณสุริยา ปิ่นรัตน์ ผู้อำนวยการเขต  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน บริเวณ ชั้น G โซน Fashion Plus ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

นอกจากนี้ทางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ยังเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อชุมชน มอบเงินสนับสนับสนุนเทศบาลนคร นครราชสีมา เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองชลประทานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ชุมชน ตั้งแต่บริเวณถนน30กันยาถึงบริเวณถนนสุรนารายณ์  ภายใต้การดูแลของเทศบาลนคร นครราชสีมา โดยมี  คุณสุรวุฒิ  เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นครราชสีมา เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งปัจจุบันดครงการนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ และ สามารถรองรับน้ำจากคลองชลประทานและลำเมืองสาธารณะชุมชนมหาชัย ได้เป็นอย่างดี

 

;