เสรีพิศุทธ์ ผุดแคมเปญแจ้งความนายกฯ ผิด157 ฐานแก้โควิดล้มเหลว

เสรีพิศุทธ์ ผุดแคมเปญแจ้งความนายกฯ ผิด157 ฐานแก้โควิดล้มเหลว

Publish 2021-07-12 11:59:58


เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 64 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ออกแถลงการณ์เชิญชวนประชาชนให้แจ้งความดำเนินคดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิไม่ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีเนื้อหาดังนี้

เสรีพิศุทธ์

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนล้มป่วยเจ็บตายเป็นจำนวนมาก โดยที่รัฐบาลไม่สามารถดูแลประชาชนให้ปลอดภัยพ้นจากโรคระบาดดังกล่าวได้ ประชาชนต้องพึ่งตนเองด้วยการซื้อหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ ต้องขวนขวายหาสถานที่ตรวจเพื่อต้องการทราบว่าตนและบุคคลในครอบครัวติดโรคระบาดบ้างหรือไม่ ต้องหาหนทางเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดและอื่นๆในราคาแพงด้วยตนเอง โดยที่รัฐบาลไม่สามารถป้องกันและรักษาโรคระบาดโควิด-19 ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ตนเองร่างขึ้นมาได้

 

ลาซาด้า ดีลดี

 รัฐธรรมนูญ มาตรา 47 วรรคสาม บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย" ที่ผ่านมารัฐบาลได้กู้เงินจากต่างประเทศหลายครั้ง เป็นจำนวนเงินมหาศาล แต่กลับนำเงินกู้ดังกล่าวไปถลุงแจกจ่ายแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆหลายๆโครงการ โดยมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด แต่มุ่งหวังเพียงผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองและพวกพ้องเพื่อกลับมามีอำนาจอีกเท่านั้น อีกทั้งยังนำเงินกู้ดังกล่าวไปซื้อรถถัง เรือดำน้ำ เครื่องบิน อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหวังเพียงแต่ที่จะได้รับเงินทอนเท่านั้น เมื่อเกิดเหตุโรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อป้องกันและรักษาให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยได้

นายก


การที่รัฐบาลละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงทำให้ประชาชนทั้งประเทศต้องขวนขวายดิ้นรนเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ให้ได้ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังได้รับความเสียหายจากมาตรการต่างๆที่รัฐกำหนดอย่างมากมายจึงขอให้ประชาชนนำใบเสร็จรับเงินที่ซื้อหน้ากากอนามัย ใบเสร็จรับเงินที่ไปตรวจรักษา ใบเสร็จรับเงินที่ไปซื้อวัคซีนฉีดเพื่อป้องกันโควิด-19 หลักฐานต่างๆที่ท่านได้รับความเสียหายจากมาตรการของรัฐ ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน ให้ดำเนินคดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ และ รัฐมนตรีทุกคน ที่กระทำการละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยละเว้นไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 และมาตรา 55 ทำให้ท่านได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมหลักฐาน ส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทำการไต่สวนตามโดยด่วนต่อไป

เสรีพิศุทธ์

 

ลาซาด้า ดีลดี

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน