มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งออกแถลง ห้ามอาสาสมัครทุกคน เข้าชุมนุมเด็ดขาด

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง"ออกแถลง ห้ามอาสาสมัครทุกคน เข้าชุมนุมเด็ดขาด

Publish 2020-10-17 18:44:08


จากกรณีมีการเผยแพร่ภาพชายสวมชุดที่มีตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ นำเด็กขี่คอ แล้วชู 3 นิ้ว แสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองในที่ชุมนุมนั้นล่าสุด นายธีรวุฒิ คำภิมาบุตร หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร ออกประกาศ ห้ามอาสาสมัครมูลนิธิป้อเต็กตึ้งทุกคนทุกประเภทเข้าร่วมการชุมนุมหรือเข้าไปในสถานที่ชุมนทางการเมืองหรือการให้สัมภาษณ์กับสื่อทุกช่องทางโดยใช้ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ของมูลนิธิฯเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด หากทำการเช่นนั้นให้ถือว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นปลดออก จึงขอประกาศให้ทราบและขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน