เปิดมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีเงื่อนไขหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

เปิดมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีเงื่อนไขหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

Publish 2020-04-07 17:53:16  วันที่ 7 เม.ย.63 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ ดังนี้ 1.เห็นชอบกำหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)และประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย.นี้ จาก 50 หน่วยต่อเดือนเป็น 90 หน่วยต่อเดือน โดยประชาชนจะได้รับประโยชน์ รวม 6.435 ล้านคนโดยให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ใช้เงินเรียกคืนรายได้เพื่อให้การไฟฟ้า มีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการดำเนินการ

 


และ 2.เห็นชอบการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ประเภทที่ 1.1 ของกฟน.และประเภทที่ 1.1.1 ของกฟภ. สำหรับใบแจ้งค่าชำระไฟฟ้าเดือนเม.ย.-มิ.ย.63 โดยให้ชำระไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิลแจ้งชำระ ไฟฟ้า ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ รวม 4.265 ล้านรายทั้งนี้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้กฟน.และกฟภ.นครหลวงและกฟภ.โดยไม่มีเบี้ยปรับ

 

 นางนฤมล กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจและอุตสาหกรรม  และคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานกลับไปยังภูมิลำเนา รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดิมเคยได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี จำนวน 50 หน่วยไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้า จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว เป็นผลให้มีภาระต้องชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

 

 

 

โดยมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นวงเงิน ประมาณ 9,375 ล้านบาท ดังนี้ ค่าไฟฟ้าฟรี ระยะเวลา3 เดือน (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน รวม 3,029 ล้านบาท และขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือน (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) ผลประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน รวม 6,346 ล้านบาท

 

 

 

เพิ่มเติม
ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ดลวรรธน์ โพธิชาธาร
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;