สามารถ แก้วมีชัย ประกาศลาออกจากพรรคเพื่อไทย

สามารถ แก้วมีชัย ประกาศลาออกจากพรรคเพื่อไทย

Publish 2019-12-13 17:44:16


นายสามารถ  แก้วมีชัย  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคเพื่อไทย  ได้ยื่นหนังสือตอ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการบรหารพรรคเพื่อไทยและรองหัวหน้าพรรค 


 หนังสือลาออก ระบุเหตุผลว่า  เนื่องจากมีเหตุผลความจำเป็นบางประการ ที่เห็นว่าการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและรองหัวหน้าพรรคของผม คงไม่สามารถทำงานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพได้ ผมจึงขอลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

สำหรับ นายสามารถ เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2544 , 2548 , สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ,  และเคยดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม,ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน