กกต.แจงยิบ ปปช.ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้ถึง 19 กุมภาพันธ์ นี้!

กกต.แจงยิบ ปปช.ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้ถึง 19 กุมภาพันธ์ นี้!

Publish 2019-01-31 10:13:02


วันนี้ 31 มกราคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 สามารถยื่นลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อน ระหว่างวันที่ 28 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 17 มีนาคม โดยยื่นคำขอ ดังนี้ ผู้มีสิทธ์ิที่มีถิ่นที่อยู่นอกเขตเลือกตั้ง หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง ยื่นคำขอได้วิธีใดวิธีหนึ่งใน 3 ช่องทาง คือ (1.) ยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน โดยเขียนรายละเอียดลงแบบฟอร์ม สส.1/15 (2.) ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่ (3.) ยื่นคำขอทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต. เผยลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าวันแรก ยอดทะลุ 8 พันคน ยืนยัน การเปิดรับสมัครส.ส.ไร้ปัญหา ผ่านไปด้วยดีส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอวิธีใดวิธีหนึ่งใน 2 ช่องทาง คือ (1.) ยื่นคำขอเป็นรายบุคคล หรือยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล โดยเขียนรายละเอียดลงแบบฟอร์ม สส. 1/14 (2.) ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยทำการจ่าหน้าซองถึงสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่ ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กกต.ทุกจังหวัด สายด่วน กกต.1444 และเว็บไซต์  www.ect.go.th

 


 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต. เผยตัวอย่าง "บัตรเลือกตั้ง" แนะประชาชนทำความเข้าใจ มีบัตรใบเดียว กาเบอร์เดียวส่งผล 3 อย่าง

"ผอ.กกต.กรุงเทพฯ" เผย พร้อมจัดเลือกตั้งเสมอ พรุ่งนี้ เตรียมอบรม กกต.เขต-ผอ.กต.เขต ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ มั่นใจคนสมัครเยอะแน่!ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา