กนอ. จ่อขาย-เปิดเช่าพื้นที่ 3.5 พันไร่รับ อีอีซี ยันช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุน

"กนอ." จ่อขาย-เปิดเช่าพื้นที่ 3.5 พันไร่รับ "อีอีซี" ยันช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุน

Publish 2018-10-15 16:02:20"น.ส.สมจิณณ์ พิลึก" ผู้ว่าการการนิคมฯ เผยในปีงบประมาณ 2562  กนอ.ตั้งเป้ายอดขายและเช่าที่ดินของ กนอ. 3.5 พันไร่รับ "อีอีซี" ยันช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุน

 

"น.ส.สมจิณณ์ พิลึก" ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ว่า กนอ.ตั้งเป้ายอดขายและเช่าที่ดินของ กนอ.ประจำปี 2562 อยู่ที่ 3,500 ไร่ เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้ง 5 โครงการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้

 

ทั้งนี้ กนอ.เป็นหน่วยงานผู้ดำเนินการหลักในโครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างออกร่างขอบข่ายการประมูล(ทีโออาร์) เพื่อเปิดเชิญชวนให้เอกชนเข้ามาลงทุนแบบภาครัฐร่วมกับเอกชน (พีพีพี)คาดว่าจะได้ผู้ชนะโครงการประมาณในเดือนมกราคม 2562 และคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงปี 2568 กนอ.จะร่วมลงทุนเป็นมูลค่าไม่เกิน 1.29 หมื่นล้านบาท


โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าพื้นที่รองรับการลงทุนในอีอีซีประมาณ 1.5 แสนไร่ โดยขณะนี้มีพื้นที่รองรับการลงทุน 7,762 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 1.49 ไร่ ขณะเดียวกันยังต้องหาพื้นที่เพิ่มอีกประมาณ 1 หมื่นไร่ โดยขณะนี้พื้นที่ในอีอีซีส่วนใหญ่ยังติดปัญหาผังเมือง เนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียว ดังนั้นจะต้องมีการเจรจาเพื่อให้เป็นพื้นที่สีม่วงที่สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้


 
สำหรับในช่วงเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561 ยอดขายและเช่าพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1,377 ไร่แบ่งเป็นยอดขายที่ดินในพื้นที่เขตอีอีซี 990 ไร่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน(เอสอีแซด) 9 ไร่ และนอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 378 ไร่ ซึ่งลดลงจากปีก่อน เนื่องจากหลายพื้นที่อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อขายและการโอนที่ดิน ขณะเดียวกันยังพบว่ามีนักลงทุนหลายรายที่อยู่ระหว่างตัดสินใจลงทุน เนื่องจากรอความชัดเจนโครงสร้างพื้นฐานในอีอีซี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า