จัดไปอีกล็อต!!พงศ์พร สั่งย้าย 15 ข้าราชการ ผอ.พศจ.-นักวิชาการ

Publish 2017-11-13 13:12:56

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีรายงานว่า พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีคำสั่งพศ. เรื่องย้ายข้าราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง ผอ.พศจ.ราชบุรี ไปเป็นผอ.พศจ.ฉะเชิงเทรา 2.นายสนทยา เสนเอี่ยม ผอ.พศจ.สงขลา ไปเป็นผอ.พศจ.ราชบุรี 3.นายถมยา ศรีประสม ผอ.พศจ.ปัตตานี ไปเป็นผอ.พศจ.สงขลา 4.นายจรัญ มารัตน์ ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช ไปเป็นผอ.พศจ.ปัตตานี 5.นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผอ.พศจ.พิจิตร ไปเป็นผอ.พศจ.จันทบุรี 6.นายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผอ.พศจ.เพชรบูรณ์ ไปเป็นผอ.พศจ.พิจิตร 7.นายสุริยันต์ สาระบุตร ผอ.พศจ.ศรีสะเกษ ไปเป็นผอ.พศจ.ชลบุรี 8.นายประพันธ์ คำจ้อย ผอ.พศจ.ลำพูน ไปเป็นผอ.พศจ.เชียงราย และ9.นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด ผอ.พศจ.หนองคาย ไปเป็นผอ.พศจ.สุพรรณบุรี
นอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการในระดับวิชาการและทั่วไป อีก 6 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.นายพัฒนา สุอำมาตย์มนตรี นักวิชาการศาสนาพศจ.นครปฐม ไปเป็นนักวิชาการศาสนา พศจ.นครราชสีมา 2.นายสุขพิชัย เชาวกุล นักประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม ไปเป็นนักวิชาการศาสนาพศจ.นครปฐม 3.นางศุภิสรา บัวงาม นักทรัพยากรบุคคล ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ไปเป็นนักวิชาการศาสนาพศจ.สระบุรี 4.นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ นักวิชาการศาสนากองพุทธศาสนศึกษา ไปเป็นนักทรัพยากรบุคคลศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 5.นางจุไรรัตน์  มีศิริ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม ไปเป็นเจ้าพนักงานธุรการพศจ.สมุทรสาคร และ6.ให้นายธณัฏฐา ฐาปนะสุต แช่มโสภา นักวิชาการศาสนา พศจ.ฉะเชิงเทรา ไปเป็นนักวิชาการศาสนาสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม