อาจสูญพันธุ์ทั้งสภา!!! ยุ่งล่ะเวที อนุกรธ. ชงส.ส.โกหกกลางสภา พรรคต้องรับผิดชอบ แถมไร้เอกสิทธิ์คุ้มครอง

อาจสูญพันธุ์ทั้งสภา!!! ยุ่งล่ะเวที "อนุกรธ." ชงส.ส.โกหกกลางสภา พรรคต้องรับผิดชอบ แถมไร้เอกสิทธิ์คุ้มครอง

Publish 2016-11-22 18:50:06

 

ยุ่งล่ะงานนี้...อาจถึงขั้นสูญพันธุ์ทั้งสภา!!! เมื่อเวที "อนุกรธ." จ.ชลบุรี และสุราษฎร์ฯ ชงข้อเสนอ ถ้า ส.ส.โกหกกลางสภา พรรคต้องรับผิดชอบ-ไร้เอกสิทธิ์คุ้มครอง

 

 

วันนี้ (22 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่รัฐสภา คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มีนายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรธ.เป็นประธาน ได้สรุปข้อเสนอสำคัญจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ที่จ.ชลบุรี และจ.สุราษฎร์ธานี ต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดังนี้ บทบาทหน้าที่กกต. ความเห็นส่วนใหญ่จากภาคประชาชนเสนอให้กกต.ทำหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้ง ส่วนการจัดการเลือกตั้งให้เป็นหน่วยงานอื่น สำหรับประเด็นกกต.จังหวัด ความเห็นส่วนใหญ่จากอดีตกกต.จังหวัดได้เสนอให้คงแบบที่เป็นอยู่ โดยให้ปรับเพิ่มเป็น 7 คน ให้สอดคล้องกกต.กลาง มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตย สลับพื้นที่กันดูแลเมื่อมีการเลือกตั้ง ส่วนค่าตอบแทนไม่ขัดข้องว่าจะเป็นเงินเดือนประจำ เบี้ยประชุม หรืออื่นๆ แต่ภาคประชาชนมองว่าไม่ควรให้กกต.จังหวัด บริหารจัดการการเลือกตั้งแต่ให้กกต.กลางส่งผู้ควบคุมการเลือกตั้งลงไปในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการสังเกตการเลือกตั้ง และควรมีการคุ้มครองเจ้าหน้าที่และพยานในคดีการเลือกตั้ง

 

 

ขณะที่ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีข้อเสนอให้ผู้ริเริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองมาจากหลายสาขาวิชาชีพ สถานะของพรรคการเมืองในปัจจุบัน มีข้อเสนอทุกระดับ ตั้งแต่ให้จัดตั้งพรรคการเมืองและรับสมัครสมาชิกใหม่ทุกพรรค ไม่ต้องตั้งพรรคใหม่แต่ให้สมัครสมาชิกใหม่ ส่วนระบบสมาชิกพรรคควรมีหลากหลายวิชาชีพมีอายุ 2 ปี โดยพรรคต้องเป็นผู้จัดทำทะเบียนทุก 2 ปี แต่เรื่องค่าสมาชิกมีทั้งเสนอให้ต้องเก็บและไม่ต้องเก็บ ตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกมาพอสมควร การพิจารณาส่งตัวแทนลงสมัครเลือกตั้งในต่างจังหวัด การตัดสินใจของสาขาพรรคต้องเป็นที่สุด สำหรับคณะกรรมการบริหารพรรคก็ต้องมีหลายสาขาอาชีพ กระจายหลายภูมิภาคและให้ต้องมีการประเมิน สุดท้ายพรรคต้องรับผิดชอบส.ส.ที่กล่าวเท็จในสภาและต้องไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครอง

 

 

ทั้งนี้ในวันที่ 23 พ.ย.ช่วงเช้าคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯจะพิจารณาสรุปข้อเสนอสำคัญต่อการร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองจากการรับฟังที่จ.อุบลราชธานี และจ.เชียงราย ก่อนจะสรุปเสนอให้ที่ประชุม กรธ.พิจารณาต่อไป