สดๆ ร้อนๆ!!! เปิดลิสต์ 24 กขช. "ตัวเอ้เครือข่ายแม้ว" ร่วมชะตากรรมชดใช้ "โกงข้าวยุคปู" แสนล้าน

Publish 2016-09-28 11:47:06

 

สดๆ ร้อนๆ!!! เปิดลิสต์ 24 กขช. "ตัวเอ้เครือข่ายแม้ว" ร่วมชะตากรรมชดใช้ "โกงข้าวยุคปู" นับแสนล้าน เหนืออื่นใดบางคนเป็นเสนาบดียุค คสช. เสียด้วย

 


วันนี้ (28 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลัง ครม. ประชุมหารือเรียกค่าเสียหายอีก 80% หรือ 142,869 ล้านบาทวานนี้ ล่าสุด ได้มีรายชื่อกรรมการ กขช. 24 ราย ที่มีส่วนรู้เห็นในโครงการรับจำนำข้าวยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศมหาศาล


 
โดยทั้งหมดมีการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักนายกฯ ที่ 153/2554 เรื่องการแต่งตั้ง กขช. ลงวันที่ 8 ก.ย.2554 อันมีรายชื่อประกอบไปด้วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธาน กขช., นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีต รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์, นายธีระ วงศ์สมุทร อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์, นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.การคลัง, นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์, นายบัณฑูร สุภัควนิช อดีต เลขาธิการนายกฯ, น.ส.สุพัตรา ธนเสรีวัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ, นายวิเชียร ชวลิต อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน, นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก อดีตปลัดสำนักนายกฯ, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันเป็น รมว.คมนาคม, น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ปัจจุบันเป็นรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

 

นอกจากนี้ยังมี พ.ต.นพ.ดร.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.พาณิชย์, ดร.ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.ทรงพร หาญสันติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายสุทธิกฤษฏิ์ ถนอมบูรณ์เจริญ, นายจักรพงษ์ แสงมณี, นายบรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายราเชนทร์ พจนสุนทร รองปลัดกระทรวงพาณิชย์, นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน, นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว

 

สำหรับหน่วยงานปฏิบัติในระดับกระทรวงพาณิชย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะดูแลนโยบาย กรมการค้าภายในในฐานะหน่วยงานต้นเรื่องจัดทำโครงการ และผู้ที่อยู่ในข่ายถูกเรียกร้องค่าเสียหาย จะเริ่มตั้งแต่อธิบดี รองอธิบดี ไล่ลงไปจนถึงระดับผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ ส่วน อคส. และ อ.ต.ก. ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติ โดยผู้อยู่ในข่ายจะเริ่มตั้งแต่ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เรื่อยลงมาจนถึงหัวหน้าคลัง และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

 

 

ภาพ : pantip.com