ของแท้...ต้องแบบนี้!!! "บังคับดคี" ลั่นพร้อมเสมอยึดทรัพย์โกงข้าว แค่ "พาณิชย์"ลุยคำสั่งทางปกครองให้เสร็จ

Publish 2016-09-17 14:33:24

 

ของแท้...ต้องแบบนี้!!! "กรมบังคับดคี" ลั่นพร้อมเสมอยึดทรัพย์โกงข้าว แค่ "ก.พาณิชย์" เดินหน้าคำสั่งทางปกครองให้แล้วเสร็จ เพื่อแจ้งไปยังผู้ชดใช้ หากเบี้ยวก็พร้อมลุยยึดทรัพย์แน่

 

วันนี้ (17 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.รื่นวดี  สุวรรณมงคล  อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยเมื่อ 2 วันก่อน หลังกระแสยึดทรัพย์คดีโกงข้าวขึ้นสูง จากกรณีคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 56/2559 เรื่องการคุ้มครองการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในการดูแลของรัฐ และการดำเนินการต่อผู้ต้องรับผิด โดยให้กรมบังคับคดีมีอำนาจบังคับคดีตามกฎหมาย ในคดีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 48/49-56/57 โครงการแทรกแซงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 51/52 และโครงการแทรกแซงมันสำปะหลัง 51/52-55/56 ว่า ทางกรมบังคับคดีต้องดูคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบเป็นหลัก เพราะในคำสั่งระบุไว้ชัดว่า ส่วนราชการที่เสียหายต้องเป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครองก่อน ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 57 ดังนั้น ตามขั้นตอนจึงต้องรอดูคำสั่งจากส่วนราชการต้นสังกัดก่อน  จากนั้นจึงจะมีการแจ้งคำสั่งตามขั้นตอนต่อไป

        

"ตามหลักการเมื่อออกคำสั่งตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดฯ ต้องมีการแจ้งไปยังผู้ชดใช้ให้ชำระค่าเสียหาย  หากยังไม่ชดใช้จะแจ้งเตือน  แต่หากสุดท้ายไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งจริง ๆ  กรมบังคับคดีจึงเข้าไปดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่ง ตนคาดว่าจะมีการหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามการดำเนินการตามคำสั่ง  การกำหนดให้กรมบังคับคดีเข้าไปยึดทรัพย์คง เพราะเห็นว่ามีความชำนาญตามอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว แต่กระบวนการยุติธรรมทางศาลปกครองยังเป็นไปตามขั้นตอนปกติ  ทั้งนี้ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดฯ ผู้ได้รับคำสั่งมีสิทธิทางปกครองที่จะอุทธรณ์คำสั่งในทางปกครองได้เช่นกัน ดังนั้น  ต้องรอการดำเนินของส่วนราชการและศาลด้วย"