ต่อสู้ครั้งสุดท้าย !!?? สหภาพทีโอที ...เปิดหน้าชน ค้านมติ"ครม."! จี้กรรมการผจก.ใหญ่ออกจากตำแหน่ง! (มีคลิป)

Publish 2018-03-12 12:36:53

สหภาพทีโอที ต่อสู้ครั้งสุดท้าย คัดค้านโอนย้ายอุปกรณ์โครงข่ายบรอดแบรนด์ทีโอทีไปไว้ในบริษัทลูก

วันที่ 12 มี.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ สรท. นำโดยนายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทีโอที จัดประชุมใหญ่คัดค้านมติ ครม. สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบรนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co.) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต จำกัด (NGDC Co.) ซึ่งเป็นบริษัทลูก ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้โอนย้ายอุปกรณ์โครงข่ายบรอดแบรนด์ขอฃทีโอทีไปไว้ในบริษัทลูก หรือ NBN นั้น
โดยนายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การรวมตัวของสหภาพแรงงานทีโอทีในครั้งนี้ถือเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย เพื่อคัดค้านมติ ครม. ที่จะให้มีการโอนย้ายอุปกรณ์โครงข่ายบรอดแบรนด์ทีโอทีไปไว้ใน NBN ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน เพราะเชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวจะส่งผลกะทบทำให้ทีโอทีเสียหาย และมองว่าการกระบวนเหล่านี้คือเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นความพยายามที่จะเอาสาธารณะสมบัติของแผ่นดินไปไว้ใน NBN ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับ และหากจะดำเนินการถ่ายโอนการดูแลของหน่วยงานหนึ่งไปสู่อีกหน่วยงานหนึ่งจะต้องมีกระบวนการทางกฎหมายรับรองการถ่ายโอนทรัพย์สิน และต้องมีการทำประชาวิจารณ์ให้ประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของสาธารณะสมบัติรับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย ไม่ใช่มีเพียงมติ ครม. เท่านั้น ซึ่งมติ ครม. เองที่ออกมานั้นก็ไม่มีความชัดเจน เป็นการเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทลูกและเห็นชอบในหลักการณ์ให้ถ่ายโอนทรัพย์สินไปไว้ในบริษัทลูกเท่านั้น แต่มติ ครม. ไม่เคยเห็นชอบในบัญชีทรัพย์สินที่จะถ่ายโอน


สำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องให้ทีโอทียังคงอยู่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเป็นทางเลือกของประชาชน เพราะหากปล่อยให้มีแต่ภาคเอกชนดำเนินการอาจจะเกิดการเอาเปรียบประชาชน โดยการกำหนดอัตราค่าบริการตามใจชอบ ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาได้มีการเดินหน้าต่อสู้ โดยส่งหนังสือคัดค้านไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดแต่ไม่มีการพิจารณาทบทวนของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง รวมถึงรัฐบาล เพื่อแสดงให้เห็นว่า ทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไม่เห็นด้วยกับกระบวนการดังกล่าว และให้ยุติการดำเนินการในครั้งนี้ แต่หากยังยืนยันจะดำเนินการต่อจะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

และหลังจากนั้นจะยื่นหนังสือถึงนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที ให้ลาออกจากตำแหน่ง เพราะไม่ต้องการให้อยู่สร้างความเสียหายให้กับองค์กรต่อไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สมพงษ์ จิ๊ประยูร

ติดตามข่าวอื่นๆ