ตำรวจดีไม่มีที่ยืน!!! กระชากความจริงทวงความยุติธรรม...จับน้ำมันเถื่อน สุดท้ายโดนไล่ออก! ร้องศาลคดีไม่คืบ!?! (รายละเอียด)

ตำรวจดีไม่มีที่ยืน!!! กระชากความจริงทวงความยุติธรรม...จับน้ำมันเถื่อน สุดท้ายโดนไล่ออก! ร้องศาลคดีไม่คืบ!?! (รายละเอียด)

Publish 2017-08-12 16:20:58

วันที่ 12 ส.ค. 60 ได้มีผู้เข้าร้องเรียนมาทางเพจเฟซบุ๊กทางสำนักข่าวทีนิวส์ ส่งเรื่องราวตำรวจดีไม่มีที่ยืน...จับน้ำมันเถื่อนแต่โดนไล่ออก ร้องศาลปกครองคดีไม่คืบ โดยได้ระบุข้อความว่า

......ถึงแอดมินน้องพาสขอรับความเป็นธรรม...กรณีสำนักงาน ป.ป.ช. คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ และ กองบังคับการตำรวจน้ำ "หัก"คำพิพากษาศาลให้ยกฟ้อง "ไล่"ตำรวจจับน้ำมันเถื่อน 124 ล้านออกจากราชการ...

พ.ต.ท.พิเภก ชูวา รับราชการอยู่ที่กองบังคับการตำรวจน้ำ ได้รับคำสั่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติหน้าที่ชุดปราบปรามน้ำมันเถื่อน.. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.53 พ.ต.อ.เลิศชาย ถิ่นรัตน์ พ.ต.ท.พิเภกฯ ได้นำหมายค้นศาลจังหวัดชลบุรีเข้าค้นบริษัทซีทอปกรีนกรุ๊ปจำกัดและอายัดสารละลายไฮโดรคาร์บอน(โซลเว้นท์) จำนวน 357,000 ลิตร...
ในวันรุ่งขึ้น 23 ธ.ค.53 พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี รอง ผบช.ภ.2,พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ ผบก.รน.พ.ต.อ.เลิศชายฯ พ.ต.ท.พิเภกฯพร้อมตำรวจและสรรพสามิต 53 นาย เข้าตรวจค้นบริษัทซีทอปฯ อีกครั้งหนึ่งและอายัดโซลเว้นท์ที่อายัดไว้แล้วอีกครั้งหนึ่งและชักตัวอย่างโซลเว้นท์ไปตรวจพิสูจน์ที่กรมสรรพสามิต...เมื่อกรมสรรพสามิตตรวจแล้วพบว่าเป็นโซลเว้นท์ที่กรมสรรพสามิตอนุญาตให้บริษัทซีทอปฯครอบครองเพื่อผลิตทินเนอร์...บริษัทซีทอปฯขอให้พนักงานสอบสวนถอนอายัดโซลเว้นท์...พนักงานสอบสวนสอบถามผู้อายัดแล้วไม่ถอนอายัด...

บริษัทซีทอปฯทำหนังสือขอให้สำนักสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี1 ถอนอายัด สรรพสามิตฯทำหนังสือแจ้งบริษัทซีทอปฯว่าการถอนอายัดโซลเว้นท์รายนี้เป็นอำนาจของ พ.ต.อ.เลิศชายฯและ พ.ต.ท.พิเภกฯ สองคน...บริษัทซีทอปฯจึงทำหนังสือมาถึง พ.ต.อ.เลิศชายฯและ พ.ต.ท.พิเภกฯให้ถอนอายัดโซลเว้นท์ที่อายัดในวันที่24 ธ.ค.53...

พ.ต.อ.เลิศชายฯและ พ.ต.ท.พิเภกฯรับหนังสือแล้วเห็นว่าในวันที่ 23 ธ.ค.53 มีผู้บังคับบัญชาและร่วมอายัดหลายหน่วยงาน มีผู้ร่วมอายัด 53 คน และตามประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีประกอบข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยและ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 บัญญัติไว้ว่าการถอนอายัดของกลางในคดีสรรพสามิตก่อนอัยการสั่งไม่ฟ้องให้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมสรรพสามิต..พ.ต.อ.เลิศชายฯและ พ.ต.ท.พิเภกฯเห็นว่าไม่มีอำนาจถอนอายัดจึงรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วมีบันทึกสั่งการให้ผู้ร่วมอายัดประชุมพิจารณา...ผู้ร่วมอายัดประชุมแล้วมีมติว่าไม่ถอนอายัด พ.ต.อ.เลิศชายฯและ พ.ต.ท.พิเภกฯจึงไม่ไปถอนอายัด...เสื้อ พ.ต.อ.เลิศชายฯและ พ.ต.ท.พิเภกฯไม่ไปถอนอายัด

บริษัทซีทอปฯจึงไปฟ้องศาลจังหวัดชลบุรี ในความผิดละเมิด เรียกค่าเสียหาย 19 ล้านบาท และไปฟ้องสำนักงาน ป.ป.ช.ในความผิดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ส่วน พ.ต.อ.เลิศชายฯและ พ.ต.ท.พิเภกฯได้ฟ้องบริษัทซีทอปฯในความผิด ครอบครองสินค้าที่มิได้เสียภาษีเพื่อจำหน่าย ตามมาตรา 162(2) พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฯ...ในคดีที่บริษัทซีทอปฯฟ้องศาลจังหวัดชลบุรีในความผิดละเมิดเรียกค่าเสียหาย19 ล้าน ศาลจังหวัดชลบุรีพิพากษายกฟ้อง บริษัทซีทอปฯอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค2พิพากษายืน บริษัทซีทอปฯขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา ศาลฎีกาไม่รับพิจารณาและสั่งจำหน่ายคดี...ในคดีที่บริษัทซีทอปฯฟ้องสำนักงาน ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติให้ปลดออกหรือไล่ออก โดยมีคำพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรีที่พิพากษายกฟ้องในรายงานการสอบสวนคณะกรรมการ ป.ป.ช....เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีให้ปลดออกหรือไล่ออกแล้ว


สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ส่งสำนวนการสอบสวนมาให้กองบังคับการตำรวจน้ำเพื่อปลดออกหรือไล่ออก กองบังคับการตำรวจน้ำมีมติให้ปลดออกจากราชการ ทั้งที่ผู้บังคับการตำรวจน้ำเคยเป็นประธานในที่ประชุมผู้ร่วมอายัดและมีมติที่ประชุมไม่ถอนอายัด พ.ต.ท.พิเภกฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติว่าได้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมที่สำนักงานตำวจแห่งชาติสั่งการให้ประชุมและศาลมีคำพิพากษายกฟ้องแล้ว แต่คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติมีมติเพิ่มโทษให้ไล่ พ.ต.ท.พิเภกฯออกจากราชการ พ.ต.ท.พิเภกฯจึงไปฟ้องศาลปกครองกลางให้กลับมติ สำนักงาน ป.ป.ช.คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติและคำสั่งกองบังคับการตำรวจน้ำ คดีหมายเลขดำที่ บ.91/2559 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา....ในคดี พ.ต.อ.เลิศชายฯและ พ.ต.ท.พิเภกฯฟ้องบริษัทซีทอปฯในความผิดครอบครองสินค้าที่มิได้เสียภาษีเพื่อจำหน่าย ศาลจังหวัดชลบุรีพิพากษา บริษัทซีทอปฯและนายชยันต์ กีรติภัทรกุลมีความผิดตามมาตรา 162(2) พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ฯ ปรับรายละ 62 ล้านรวม124 ล้านบาท นายชยันต์ฯขอประกันตัวเพื่อขออุทธรณ์ ศาลให้ประกันตัว แต่นายชยันต์ฯ ไม่ชำระเงินค่าปรับและหลบหนี ศาลจังหวัดชลบุรีออกหมายจับและหมายบังคับคดีแล้ว

คดีมีประเด็นข้อพิพาท
(1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งให้ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่ถอนอายัด เมื่อ พ.ต.อ.เลิศชายฯและ พ.ต.ท.พิเภกฯไม่ถอนอายัด กลับถูกไล่ออก
(2) คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำทราบว่ามีคำพิพากษายกฟ้อง แต่มีมติและคำสั่งให้ปลดออกหรือไล่ออก...หักหรือกลับคำพิพากษาหรือไม
(3) คำพิพากษาศาลกับมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ควรปฏิบัติตามองค์กรใด
(4) ภายหลังนายชยันต์ฯต้องคำพิพากษาปรับ 62 ล้าน ส่งผลให้การสอบสวนคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นสำนวนการสอบสวนเท็จหรือไม่
(5) กฎหมายบัญญัติให้อธิบดีกรมสรรพสามิตถอนอายัด พ.ต.อ.เลิศชายฯและ พ.ต.ท.พิเภกฯไม่ใช่อธิบดรกรมสรรพสามิต ไม่มีอำนาจถอนอายัดแต่ต้องถูกไล่ออก
(6) สรรพสามิตแจ้งบริษัทซีทอปฯว่าอำนาจกการถอนอายัดเป็นของ พ.ต.อ.เลิศชายฯและ พ.ต.ท.พิเภกฯ เป็นการทำเอกสารเท็จและให้การเท็จ แต่ไม่มีความผิด
(7) ผู้ร่วมอายัด 53 คนมีมติไม่ถอนอายัด แต่ถูกปลดออกไล่ออก 2 คน เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม...ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ