ฟังชัดๆ !?!? "พ.ต.อ.ไพสิฐ " แถลงตรงๆ ดีเอสไอมีเอี่ยว "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" จริง...ขนาดที่ว่าเผยตัวเงินชัดเจน (มีคลิป)

Publish 2017-05-05 15:12:10