มีชัย แจงยิบ!! เปิดกฎหมายลูก 2 ฉบับ ประกอบการเลือกตั้ง (มีคลิป)

มีชัย แจงยิบ!! เปิดกฎหมายลูก 2 ฉบับ ประกอบการเลือกตั้ง (มีคลิป)

Publish 2017-04-19 14:20:34

       เมื่อวันที่ 18 เม.ย. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ลงนามในหนังสือเพื่อส่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่  รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ เพื่อส่งให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว และได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ กรธ. ไปมอบให้กับ สนช. ผ่านฝ่ายธุรการของ สนช.อย่างเป็นทางการ   ซึ่งตนจะไปชี้แจงถึงสาระและเนื้อหาสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ หาก สนช.มีข้อสงสัย ทั้งนี้ ในสาระของกฎหมายลูกดังกล่าว ที่มีประเด็นเป็นข้อเห็นแย้ง เช่น ในประเด็นของร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองที่ถูกโต้แย้งเรื่องการชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองที่อาจทำให้เกิดภาระกับสมาชิกพรรคจนเกินไปนั้น ตามเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดคือ ต้องให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในกิจการของพรรคการเมือง ดังนั้นแนวทางที่กำหนดให้สมาชิกพรรคต้องชำระค่าบำรุงพรรค เพื่อแสดงถึงสิทธิต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการของพรรคที่เท่าเทียมกัน ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของนายทุนเท่านั้น  ส่วนเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย กกต.ที่ กรธ.กำหนดกลไกให้มีผู้ตรวจการการเลือกตั้ง ทำหน้าที่แทน กกต.ประจำจังหวัด เพราะเชื่อว่าจะเป็นกลไกที่ทำให้การทำงานของ กกต.ตรวจสอบการเลือกตั้งในระดับพื้นที่ทำได้ดีกว่าที่ผ่านมา และจะไม่มีปัญหา ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายมองว่าควรคงให้มี กกต.ประจำจังหวัดไว้แบบเดิม เป็นมุมมองที่ สนช.ต้องพิจารณาและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

      ทั้งนี้ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นที่ กกต.ชุดปัจจุบันตั้งข้อสังเกตของการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.ที่ขาดคุณสมบัติทันทีหลังคณะกรรมการสรรหามีคำวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งว่า จะเกิดปัญหานั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ประเด็นเรื่องจำนวน กกต.ที่ต้องอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สำคัญ กำหนดให้สามารถทำหน้าที่ได้เพียงบางเรื่องเท่านั้น คงไม่เกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกตั้ง เพราะการกำหนดวันเลือกตั้งได้นั้น ต้องให้การเตรียมพร้อมของ กกต.และพรรคการเมืองแล้วเสร็จก่อน ดังนั้นเรื่องนี้จะไม่ทำให้การกำหนดเลือกตั้งสะดุด


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธนาภรณ์ เกตุชาติ