เชิญถ่ายภาพได้ตามสบาย!!! "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงทำสิ่งนี้ให้ผู้เข้าชม "นิทรรศการ" ทรงเป็นพระกันเองกับประชาชนมากถึงมากที่สุด!?!(รายละเอียด)

Publish 2016-12-13 12:16:51

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.59 ในเฟซบุ๊กส่วนตัว Otto Manu ได้มีการโพสต์ภาพและระบุข้อความว่า...
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพ ด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆในช่วงปี 2558 - 2559 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้
 โดยจัดแสดงที่หอศิลปและวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่ปี 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "แสงคือสีสีคือแสง" ในปี 2550 "ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง" ในปี 2551 "ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง" ในปี 2552 "สีแสงแสดงชีวิต" ในปี 2553 "อุปบัติ ณ โลกี" ในปี 2554"ควงกล้องท่องโลก" ในปี 2555 "รูปยาตราภาพทัศนาจร" ในปี 2556 " อันมีทิพเนตรส่องไป" ในปี 2557 และอยู่มานานกาลเวลาพาสุข ในปี 2558


ในการนี้ พระราชทานพระราชานุญาตให้นำวิดีทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองมาจัดฉายให้ผู้ชมนิทรรศการได้ ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถ่ายภาพนั้นๆ
หมายเหตุ
๑ เนื้อข่าวจาก http://www.bacc.or.th/
๒. พระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้มาเข้าชม นิทรรศการ " เชิญถ่ายภาพได้ตามสบาย "
ทรงพระเจริญฯ

เรียบเรียงโดย...ธิดารัตน์

ขอบคุณที่มา Otto Manu

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ