สาธารณรัฐเช็ก ประกาศปิดประเทศแล้ว หลังยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 พุ่ง

สาธารณรัฐเช็ก ประกาศปิดประเทศแล้ว หลังยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 พุ่ง

Publish 2020-03-14 12:17:36


เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2563 เพจเฟซบุ๊ก "Royal Thai Embassy, Prague สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก" ได้โพสต์รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยข้อความระบุว่า "มาตรการของทางการเช็ก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 UPDATE สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเช็ก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563"

 
1. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเช็กรวมทั้งสิ้น 117 คน
2. เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 มีนาคม 2563 รัฐบาลเช็กประกาศมาตรการดังนี้ (1) ห้ามชาวเช็กและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักถาวรและชั่วคราวเดินทางออกนอกประเทศ ตั้งแต่ช่วงเวลา 00.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2563 (คืนวันที่ 15 มีนาคม 2563) (ยกเว้นนักท่องเที่ยว) (2) ห้ามชาวต่างชาติทุกประเทศเดินทางเข้าเช็กตั้งแต่เวลา 00.00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2563 (คืนวันที่ 15 มีนาคม 2563) ยกเว้นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักถาวรและชั่วคราว และ (3) ให้ผู้เดินทางกลับจาก 15 ประเทศกลุ่มเสี่ยง ต้องกักตัวเองโดยไม่มีข้อยกเว้น
 

 3. รัฐบาลเช็กระงับการให้บริการของรถโดยสารประจำทาง รถไฟ และเรือไปยังประเทศใกล้เคียง รวมทั้งลดจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการ
4. ให้สถานเอกอัครราชทูตเช็กทุกแห่งในต่างประเทศระงับการรับคำร้องของชาวต่างชาติในการขอรับตรวจลงตราแบบเช็งเก้น ระยะยาว และถาวร เป็นการชั่วคราว

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;