พระมหากษัตริย์เลโซโทถวายพระราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (ภาพ)

พระมหากษัตริย์เลโซโทถวายพระราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาพ)

Publish 2016-11-02 20:09:54

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อช่วงสายของวันพุธ เพื่อทรงวางพวงมาลาถวายพระราชสักการะหน้าพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมวัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

หลังจากนั้น สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 เสด็จพระดำเนินต่อไปยังสำนักราชเลขาธิการ เพื่อถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นทรงพระอักษรและทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดถวายความอาลัยของสำนักพระราชวัง

 

เรียบเรียงโดย สถาพร สำนักข่าวทีนิวส์
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพระราชวังติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล