ชัดเจน!!!  คนญี่ปุ่น เชื่อว่า สหรัฐฯ คือภัยคุกคามความมั่นคง และเชื่อว่าสหรัฐฯ กำลังเสื่อมถอยจากมหาอำนาจโลก

ชัดเจน!!! คนญี่ปุ่น เชื่อว่า "สหรัฐฯ คือภัยคุกคามความมั่นคง" และเชื่อว่าสหรัฐฯ กำลังเสื่อมถอยจากมหาอำนาจโลก

Publish 2016-11-02 12:16:36

      
    
ทีมวิจัยจากสถาบันพีว ริเสิร์ช   เปิดเผย ผลสำรวจที่ได้ข้อมูลมาจากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นรวม 2   ในระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า 52 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,000 คนที่เข้าร่วมทำแบบสำรวจในช่วงเวลาดังกล่าว มีความเห็นว่า สหรัฐฯ ถือเป็นหนึ่งใน ภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นในเวลานี้ เช่นเดียวกับภัยคุกคามจากการแผ่ขยายอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาชนจีน และภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายไอเอส  รวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ ตลอดจนภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน
       
       ผลสำรวจนี้ยังระบุอีกว่า  61 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นในเวลานี้มองว่าสหรัฐฯ กำลังประสบกับ ความเสื่อมถอย ในฐานะของการเป็นชาติมหาอำนาจของโลกเมื่อเทียบกับช่วง 10 ปีก่อนหน้านี้
       
       แต่ผลสำรวจ
กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นจำนวน 72 เปอร์เซ็นต์ ยังคงมีทัศนคติในเชิงบวกต่อสหรัฐฯ ในมุมมองทั่วไป ที่ไม่นับรวมประเด็นด้านการเมืองและความมั่นคง

       
   


 

 

เรียบเรียงโดย สถาพร สำนักข่าวทีนิวส์
ขอบคุณข้อมูลจาก Reutersติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล