พระมหากษัตริย์โลโซโท เสด็จเยือนไทย เพื่อเข้าถวายพระราชสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

พระมหากษัตริย์โลโซโท เสด็จเยือนไทย เพื่อเข้าถวายพระราชสักการะพระบรมศพ"ในหลวงรัชกาลที่ ๙"

Publish 2016-11-01 19:32:53

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโลโซโท เสด็จพระราชดำเนินด้วยเที่ยวบินพิเศษถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันอังคาร โดยมีพล.อ.อ.ประจินต์ จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีของไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์เพื่อเข้าถวายพระราชสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 และสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซโอโซ พระอัครมเหสี เสด็จเยือนไทยเมื่อเดือนมิ.ย. 2549 ในฐานะพระราชอาคันตุกะ เพื่อทรงเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อนึ่ง ไทยและเลโซโทสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2532 โดยไทยมอบหมายสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย และเลเซโทมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ดูแลอาณาเขตความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ซึ่งดำเนินไปอย่างราบรื่นและแน่นแฟ้นมาตลอด

นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศมีโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาทางการเกษตรอย่างใกล้ชิด หลังสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 ทรงมีโอกาสเสด็จฯไปทอดพระเนตรเพื่อศึกษาโครงการตามแนวทางในพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อครั้งเสด็จเยือนไทยในปี 2549 ทำให้พระองค์ทรงเกิดความเลื่อมใสในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจึงทรงนำแนวพระราชดำริดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปพัฒนา ให้เป็นโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเลโซโท


 

เรียบเรียงโดย สถาพร สำนักข่าวทีนิวส์
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ทำเนียบร้ฐบาลติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล